Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd.

Mae'r meysydd parcio’n cael eu rhedeg naill ai gennym ni, gan NCP, neu gan yr awdurdod lleol. Mae mwy o wybodaeth am barcio, gan gynnwys y lleoliadau, y prisiau, yr oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar gael ar dudalennau gorsafoedd.

 

Parcio a theithio

Mae gennym ni dros 2,000 o lefydd parcio (Yn cynnwys dros 100 o lefydd hygyrch) mewn 24 o orsafoedd a phob un o fewn 30 munud ar drên i Gaerdydd Canolog 

 

I gael manylion llawn ewch i wefan PayByPhone. Prisiau parcio yn ein meysydd parcio

Gorsaf

Dyddiol

Wythnosol

Number of spaces

Y Fenni £4.00 £16.00 79
Bangor £4.50 £18.00 227
Pen-y-bont ar Ogwr £7.00 £28.00 102
Caerdydd £12.50 £50.00 415
Caerfyrddin £4.00 £16.00 68
Caer £8.00 £32.00 265
Bae Colwyn £4.50 £18.00 75
Henffordd £6.00 £24.00 146
Cyffordd Llandudno £4.50 £18.00 75
Llwydlo £4.00 £16.00 36
Castell-nedd £5.00 £20.00 68
Casnewydd £10.00 £40.00 258
Doc Penfro £1.50 £6.00 20
Port Talbot £5.00 £20.00 137
Twnnel Hafren £4.00 £16.00 108
Amwythig £5.50 £22.00 202
Abertawe £7.00 £28.00 3 (Disabled spaces)
Dinbych-y-pysgod £4.00 £16.00 80
Wrecsam Cyffredinol £4.50 £18.00 67

*Sylwer:
Dyddiadau’r Gaeaf - 01 Hydref i 31 Mawrth (£1.00)
Dyddiadau’r Haf - 01 Ebrill i 30 Medi (£4.00)

Cewch ragor o wybodaeth gan gynnwys lleoliadau, tariffau, oriau agor a nifer y llefydd parcio drwy chwilio am orsaf yma.

 

Manylion cyswllt

E-bost: ncp.cancellations@ncp.co.uk

Ffôn:  03450 507 080
Tîm Tocyn Tymor ar drwy ddewis 2, sydd ar gael i’ch helpu rhwng
09:00 a 17:30
o ddydd Llun i ddydd Gwener