Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd.

Mae'r meysydd parcio’n cael eu rhedeg naill ai gennym ni, gan NCP, neu gan yr awdurdod lleol. Mae mwy o wybodaeth am barcio, gan gynnwys y lleoliadau, y prisiau, yr oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar gael ar dudalennau gorsafoedd.

 

Parcio a Theithio

Mae gennym ni dros 2,000 o lefydd parcio (Yn cynnwys dros 100 o lefydd hygyrch) mewn 24 o orsafoedd a phob un o fewn 30 munud ar drên i Gaerdydd Canolog 

 

I gael manylion llawn ewch i wefan PayByPhone. Prisiau parcio yn ein meysydd parcio

Gorsaf

Dyddiol

Wythnosol

Misol

Chwarterol

Blynyddol

Y Fenni £3.70 £14.00 £56.83 £170.50 £592.00
Bangor £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00
Pen-y-bont ar Ogwr £6.50 £26.00 £99.84 £299.52 £1040.00
Caerdydd £11.00 £44.00 £168.96 £506.88 £1,760.00
Caerfyrddin £3.70 £14.80 £56.83 £170.50 £592.00
Caer £7.00 £28.00 £107.52 £322.56 £1,120.00
Bae Colwyn £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00
Henffordd £5.80 £23.20 £89.09 £267.26 £928.00
Cyffordd Llandudno £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00
Llwydlo £3.80 £15.20 £58.37 £175.10 £608.00
Castell-nedd £4.70 £18.80 £72.19 £216.58 £752.00
Casnewydd £9.00 £36.00 £138.24 £414.72 £1,440.00
Doc Penfro £1.30 £5.20 £19.97 £59.90 £208.00
Port Talbot £4.70 £18.80 £72.19 £216.58 £752.00
Twnnel Hafren £4.00 £16.00 £61.44 £184.32 £640.00
Amwythig £5.30 £21.20 £81.41 £244.41 £848.00
Abertawe £6.50 £26.00 £99.84 £299.52 £1,040.00
Dinbych-y-pysgod £4.00 £16.00 £61.44 £184.32 £208.00
Wrecsam Cyffredinol £4.20 £16.80 £64.51 £193.54 £672.00

*Sylwer: Tariff Gaeaf £1.00 Dyddiadau’r Gaeaf - 01/10/18 - 31/03/19 (£1.00) Dyddiadau’r Haf - 01/04/19 i 30/09/19 (£4.00)

Diweddarwyd y prisiau ddiwethaf ym mis Mawrth 2020

Cewch ragor o wybodaeth gan gynnwys lleoliadau, tariffau, oriau agor a nifer y llefydd parcio drwy chwilio am orsaf yma.

 

Manylion cyswllt

E-bost: ncp.cancellations@ncp.co.uk

Ffôn: Tîm Tocyn Tymor ar 0345 050 70 80 drwy ddewis 2, sydd ar gael i’ch helpu rhwng 09:00 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener