Mae meysydd parcio ar gael yn y rhan fwyaf o’n gorsafoedd.

Mae APCOA Parking yn gyfrifol am reoli a gweithredu meysydd parcio gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru.

Bydd y newid hwn yn digwydd ddydd Sul 13 Tachwedd 2022.

 

 • Beth fydd yn wahanol o 13 Tachwedd ymlaen?
  A sut mae hyn yn effeithio arnoch chi?
  • Paybyphone

  • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar ap Paybyphone, gallwch ddefnyddio’r un manylion i fewngofnodi i’ch cyfrif a defnyddio’r ap i dalu am barcio ar draws holl feysydd parcio gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru.

  •  

  • Tocynnau Tymor

  • Os oes gennych chi docyn tymor yn barod ar gyfer unrhyw feysydd parcio mewn gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru sy’n dod i ben ar ôl 13 Tachwedd 2022, bydd eich tocyn tymor yn dal yn ddilys tan y dyddiad y mae’n dod i ben ar hyn o bryd. Gwnewch yn siŵr bod eich tocyn tymor papur yn cael ei ddangos bob amser pan fyddwch chi’n parcio ym maes parcio’r orsaf.

  • Ewch i wefan Tocyn Tymor APCOA cyn i’ch tocyn tymor ddod i ben er mwyn cofrestru a phrynu tocyn digidol newydd. Bydd modd i chi brynu eich tocyn tymor ar wefan Tocynnau Tymor APCOA o 14 Tachwedd 2022 ymlaen.

  • Brynu eich tocyn tymor

  •  

  • Bathodyn Glas

  • Mae’r trwyddedau Bathodyn Glas presennol yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2022. Gwnewch yn siŵr bod eich tocyn papur yn cael ei ddangos bob amser pan fyddwch chi’n parcio ym maes parcio’r orsaf.

  • Bydd angen i bob cwsmer gofrestru a gwneud cais am drwydded ddigidol newydd ar borth Bathodyn Glas APCOA o 1 Ionawr 2023 ymlaen.

  •  

  • Taxi Portal

  • Mae’r trwyddedau Tacsi presennol yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2022. Gwnewch yn siŵr bod eich tocyn papur yn cael ei ddangos bob amser pan fyddwch chi’n parcio ym maes parcio’r orsaf.

  • Bydd angen i bob cwsmer gofrestru a gwneud cais am drwydded ddigidol newydd ar borth Tacsis APCOA o 1 Ionawr 2023 ymlaen.

  •  

  • Ewch i’n tudalen lanio i gael rhagor o wybodaeth ar 14eg Tachwedd 2022 neu ar ôl hynny.

 

I gael manylion llawn ewch i wefan PayByPhone.

Prisiau parcio yn ein meysydd parcio

Gorsaf

Dyddiol

Wythnosol

Number of spaces

Y Fenni £4.00 £16.00 79
Bangor £4.50 £18.00 227
Pen-y-bont ar Ogwr £7.00 £28.00 102
Caerdydd £12.50 £50.00 415
Caerfyrddin £4.00 £16.00 68
Caer £8.00 £32.00 265
Bae Colwyn £4.50 £18.00 75
Henffordd £6.00 £24.00 146
Cyffordd Llandudno £4.50 £18.00 75
Llwydlo £4.00 £16.00 36
Castell-nedd £5.00 £20.00 68
Casnewydd £10.00 £40.00 258
Doc Penfro £1.50 £6.00 20
Port Talbot £5.00 £20.00 137
Twnnel Hafren £4.00 £16.00 108
Amwythig £5.50 £22.00 202
Abertawe £7.00 £28.00 3 (Disabled spaces)
Dinbych-y-pysgod £4.00 £16.00 80
Wrecsam Cyffredinol £4.50 £18.00 67

*Sylwer:
Dyddiadau’r Gaeaf - 01 Hydref i 31 Mawrth (£1.00)
Dyddiadau’r Haf - 01 Ebrill i 30 Medi (£4.00)

Cewch ragor o wybodaeth gan gynnwys lleoliadau, tariffau, oriau agor a nifer y llefydd parcio drwy chwilio am orsaf yma.

 

Manylion cyswllt

Gwefan: https://www.apcoa.co.uk/contact/

Ffôn: 03453 193 542