• Cyfyngiadau maes parcio
    • Bydd mannau parcio ym maes parcio Gorsaf Ganolog Caerdydd yn gyfyngedig/ddim ar gael ar:

      • Bydd mae parcio gorsaf gefn Heol Penarth ar gau o 06:00 Dydd Iau 2 Tachwedd 2023 - 04:00 Dydd Sul 5 Tachwedd 2023.

      • Bydd maes parcio Glan yr Afon/Fish Jetty ar gau o 20:00 Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023 - 04:00 Dydd Sul 5 Tachwedd 2023.

    • Mae hyn oherwydd gêm rygbi yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Bellach, APCOA sy'n gofalu am ein meysydd parcio gorsafoedd

Mae APCOA Parking UK bellach yn gweithredu ac yn rheoli meysydd parcio gorsafoedd rheilffordd ar ran Trafnidiaeth Cymru.

 

Sut mae hyn yn effeithio arna i?

PayByPhone

Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer ap PayByPhone, gallwch ddefnyddio'r un manylion i fewngofnodi i'ch cyfrif a defnyddio'r ap i dalu ym mhob un o feysydd parcio gorsaf TrC.

I gael manylion llawn ewch i wefan PayByPhone.

 

Tocynnau tymor

Os oes gennych docyn parcio tymor ar gyfer unrhyw faes parcio gorsaf TrC, bydd hyn yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben presennol.  Gallwch barhau i ddefnyddio ein peiriannau tocynnau i brynu’r tocyn.

Sicrhewch bod eich tocyn Tymor papur bob amser yn cael ei arddangos wrth barcio mewn maes parcio gorsaf.

Os hoffech brynu tocyn Tymor rhithwir, ewch i wefan APCOA i gofrestru. Cofiwch y bydd angen i chi wneud hyn cyn i'ch tocyn presennol ddod i ben.

Gwefan APCOA

 

Deiliad Bathodyn Glas?

Os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes, cofrestrwch ac ymgeisiwch am drwydded Bathodyn Glas rhithwir newydd ar wefan APCOA i'w defnyddio ym meysydd parcio gorsaf TrC.

Gwefan APCOA

 

Prisiau parcio yn ein meysydd parcio

Gorsaf

Dyddiol Wythnosol

Nifer y bylchau

Y Fenni £4.25 £17.00 79
Bangor £4.75 £20.00 227
Pen-y-bont ar Ogwr £7.40 £30.00 102
Caerdydd £13.25 £53.00 415
Caerfyrddin £4.25 £17.00 68
Caer £8.50 £34.00 265
Bae Colwyn £4.75 £20.00 75
Henffordd £6.40 £26.00 146
Cyffordd Llandudno £4.75 £20.00 75
Llwydlo £4.25 £17.00 36
Castell-nedd £5.30 £22.00 68
Casnewydd £10.60 £43.00 258
Doc Penfro £1.60 £7.00 20
Port Talbot £5.30 £22.00 137
Twnnel Hafren £4.25 £17.00 108
Amwythig £5.85 £24.00 202
Abertawe £7.40 £30.00 3 (Mannau i'r anabl)
Dinbych-y-pysgod £4.25 £17.00 80
Wrecsam Cyffredinol £4.75 £20.00 67

*Sylwer:
Dyddiadau’r Gaeaf - 01 Hydref i 31 Mawrth (£1.00)
Dyddiadau’r Haf - 01 Ebrill i 30 Medi (£4.00)

Cewch ragor o wybodaeth gan gynnwys lleoliadau, tariffau, oriau agor a nifer y llefydd parcio drwy chwilio am orsaf yma.

 

Manylion cyswllt

Gwefan: https://www.apcoa.co.uk/contact/

Ffôn: 03453 193 542