Sut bydd y gwaith o drawsnewid y Metro yn effeithio ar eich cynlluniau teithio rhwng Chwefror 2024 a Ebrill 2024

Mae’r Metro yn cael ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer dyfodol Cymru. Bydd yn ffordd fodern, effeithlon a chynaliadwy o deithio, ond efallai y bydd cyfnodau o newid i’ch cynlluniau teithio dros dro tra byddwn yn ei adeiladu. Lle bo hynny’n bosibl, rydyn ni’n trefnu bod y gwaith trawsnewid yn digwydd yn ystod cyfnodau llai prysur er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl. Rydyn ni’n cynnig cysylltiadau rhwng gwasanaethau rheilffyrdd a gwasanaethau bysiau.

 

Cau Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Fel rhan o drawsnewid Metro De Cymru, rydym yn uwchraddio'r rheilffordd yn Heol y Frenhines Caerdydd, porth prysur i'n prifddinas. Mae'r gwaith hwn yn hanfodol i gyflawni'r Metro ac mae'n cynnwys gosod signalau newydd ac uwchraddio traciau fel y gallwn redeg mwy o wasanaethau a rhoi trenau trydan newydd sbon ar waith ar ein rhwydwaith yn fuan.

Er mwyn gwneud yr uwchraddiadau hanfodol hyn, bydd angen i ni gau'r orsaf i drenau am gyfnodau byr; bydd y gwaith yn cael ei wneud ar benwythnosau fel ein bod yn tarfu cyn lleied â phosibl ar ein gwasanaethau.

Yn ystod y penwythnosau canlynol, bydd gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd ar gau, ac ni fydd unrhyw wasanaethau rheilffordd yn galw yn yr orsaf nac yn teithio drwyddi:

Dydd Gwener 01 Mawrth - Dydd Llun 04 Mawrth, trwy'r dydd.

Dydd Gwener 29 Mawrth - Dydd Llun 01 Ebrill, trwy'r dydd.

Gan fod hon yn orsaf bwysig i'n gwasanaethau yn y Cymoedd, Dinas a Bae Caerdydd, mae ei chau dros dro yn golygu yr effeithir ar nifer o wasanaethau sydd fel arfer yn galw yn Heol y Frenhines Caerdydd. Os ydych chi'n teithio i mewn neu allan o unrhyw un o'r gorsafoedd canlynol bydd angen i chi wirio cyn teithio gan y bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar waith neu bydd gweithredwyr bysiau eraill yn derbyn ein tocynnau:

Heol y Frenhines Caerdydd, Canol Caerdydd, Llandaf, Cathays, Bae Caerdydd, Penarth, Coryton, Rhiwbeina, Birchgrove, Tŷ Glas, Lefel Isel y Mynydd Bychan, Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-gron, Parc Ninian a Lefel Uchel y Mynydd Bychan.

Bydd y swyddfa docynnau yng ngorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn aros ar agor yn ystod y penwythnosau fel y gall teithwyr brynu tocynnau a chael gwybodaeth am wasanaethau.

 

Newidiadau i wasanaethau trên 

 • Gwasanaethau Treherbert, Aberdâr a Merthyr
  • Bydd gwasanaethau Treherbert, Aberdâr a Merthyr yn rhedeg i mewn ac allan o Ganol Caerdydd, ar hyd Lein y Ddinas. Ni fydd trenau’n galw yn y gorsafoedd ar hyd lein y ddinas.

  • Gall y rhai sydd angen teithio i Landaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd newid yn Radyr lle bydd gwasanaeth bws yn lle trên rheolaidd ar waith rhwng Radyr a Chanol Caerdydd, gwasanaeth fydd yn galw yn y gorsafoedd hyn.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Gwasanaethau lein y ddinas
  • Ni fydd trenau sy'n rhedeg rhwng Radyr a Chaerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas yn galw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron na Pharc Ninian.

  • Tra bydd yr orsaf ar gau, bydd gwasanaeth 61, 62 a 63 Bws Caerdydd ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Llun ar gael i deithwyr sydd angen teithio ar hyd Lein y Ddinas a bydd Bws Caerdydd yn derbyn ein tocynnau.  Gwiriwch cyn teithio yn cardiffbus.com.

 • Gwasanaethau ar hyd lein Coryton
  • Ni fydd unrhyw wasanaethau trên yn rhedeg ar linell Coryton - Coryton, Rhiwbina, Birchgrove, Tŷ Glas, Lefel Isel y Mynydd Bychan, - tra bydd yr orsaf ar gau. Bydd Bws Caerdydd yn derbyn ein tocynnau ni ar hyd y llwybr hwn ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Llun tra bydd yr orsaf ar gau.

 • Gwasanaethau ar hyd lein Rhymni
  • Bydd yr holl wasanaethau trên i Rhymni, gan gynnwys y rhai sy'n teithio o Fargod a Chaerffili, yn dod i ben yng ngorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan.

  • Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael o orsaf Caerffili, fydd yn galw yn Llysfaen, Lefel Uchel y Ddraenen, Llanisien a'r Mynydd Bychan, gan deithio i Heol y Frenhines Caerdydd a gorsaf Caerdydd Canolog.

  • Cynghorir teithwyr sy'n teithio i Gaerdydd i newid i wasanaeth bws yn lle trên yng ngorsaf Caerffili.

  • Gall y rhai sy'n teithio i Llysfaen a'r Ddraenen, Llanisien a Lefel Uchel y Mynydd Bychan aros ar y trên. Bydd y trên yn parhau i deithio i'r De o Gaerffili i wasanaethu'r gorsafoedd hyn; fodd bynnag, ni fydd yn parhau i orsaf Heol y Frenhines Caerdydd.

  • Cardiff Central - Caerphilly

 • Gwasanaethau Lein Penarth
  • Tra bydd yr orsaf ar gau, ni fyddwn yn gallu gweithredu gwasanaeth rheilffordd rhwng Caerdydd Canolog a Phenarth. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên yn gadael pob hanner awr ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Llun yn ystod y cyfnod pan na fydd trenau yn rhedeg.

 • Gwasanaethau lein Bae Caerdydd 
  • Tra bydd yr orsaf ar gau, ni fyddwn yn gallu rhedeg gwasanaeth trên rhwng Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

  • Bydd Bws Caerdydd yn derbyn ein tocynnau ar wasanaeth rhif 6 - y Baycar. Gwiriwch cyn teithio yn cardiffbus.com.

  • Bydd gwasanaeth bws yn lle trên rhannol ar waith rhwng gorsaf Caerdydd Canolog, Heol y Frenhines a Bae Caerdydd yn ystod yr cyfnodau canlynol:

   • Dydd Gwener 01, Dydd Sadwrn 02 a Dydd Llun 04 Mawrth: 06:30 - 09:15 a 21:15 - 00:00 
    Dydd Sul 03 Mawrth, 20:15 - 23:00 

  • Cardiff Central - Cardiff Bay

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyfnodau na fydd y trenau'n rhedeg ar ddydd Sul yng Ngorsaf Heol y Frenhines, y gwasanaethau bws yn lle trên a phan na fydd trenau’n rhedeg ar hyd rhwydwaith De-ddwyrain Cymru isod.

 

Gwasanaethau bws yn lle’r trenau

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i wella profiad y cwsmer. Bydd eich adborth gonest am yr arolwg yn ein helpu i lunio ein gwasanaethau bysiau yn y dyfodol.

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Coryton | Dydd Llun - Dydd Iau, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Newidiadau i wasanaethau rhwng Caerdydd Canolog a Coryton o ddydd Llun 24 Hydref

   Oherwydd gwaith peirianneg ar y Metro, o ddydd Llun i ddydd Iau, bydd y trên olaf yn rhedeg yn llawer cynharach.

   20:15 Coryton - Caerdydd Canolog
   19:51 Caerdydd Canolog - Coryton

   Ar gyfer y gwasanaethau hwyrach, cytunwyd y byddai Bws Caerdydd yn derbyn tocynnau trên - ewch i cardiffbus.com.

   Cardiff Central - Coryton

 • Newidiadau i wasanaethau | Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Llun - Dydd Iau a Dydd Sul, o ddiwedd min nos ymlaen
  • Llun - Iau, o tua 20:00 ymlaen; Sul, o tua 18:30 ymlaen

   Cardiff Central - Rhymney

 • Newidiadau i wasanaethau | Pontypridd - Treherbert | Dydd Sadwrn 29 Ebrill 2023 - Dydd Iau 29 Chwefror 2024
  • Wrth i ni symud ymlaen â’n cynnydd o ran adeiladu Metro De Cymru, o 29 Ebrill 2023 i 29 Chwefror 2024, byddwn yn cau’r lein rhwng Pontypridd a Treherbert, i gyflawni ein rhaglen fwyaf o waith hyd yma.

   Mae gan reilffordd Treherbert rai o’r offer a’r seilwaith hynaf ar draws Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd cyfan, sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 1930au. Yn ystod y cyfnod cau hwn am wyth mis, mae gennym lawer o waith i’w wneud er mwyn moderneiddio’r rhan hon o’r rheilffordd.

   I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

   I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

   Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

   Pontypridd - Treherbert

Chwefror

 • Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Sul 25 Chwefror, ganol y bore
  • Cardiff Central - Rhymney
 • Caerdydd Canolog - Caerffili | Dydd Sul 25 Chwefror, drwy’r dydd
  • Cardiff Central - Caerphilly

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Cathays¹ | Dydd Sul 25 Chwefror, drwy’r dydd
  • 1. Bydd trenau’n rhedeg heb stop rhwng Radur a Chanol Caerdydd ar hyd Lein y Ddinas. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael ar gyfer Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Caerdydd Heol y Frenhines - Bae Caerdydd | Dydd Sul 25 Chwefror
  • Derbynnir tocyn ar Bws Caerdydd Baycar (bws rhif 6)¹ yn unig

  • Does yna dim gwasanaeth bws yn lle trenau

  • 1. Rhwng Llyfrgell Ganolog Caerdydd (Stryd y Gamlas) a Bae Caerdydd (Canolfan y Mileniwm/Y Senedd). Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Cardiff Queen Street - Cardiff Bay

 

Mawrth

 • Caerdydd Canolog - Caerffili | Dydd Gwener 01 Mawrth - Dydd Llun 04 Mawrth, drwy’r dydd
  • Cardiff Central - Caerphilly

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Cathays¹ | Dydd Gwener 01 Mawrth - Dydd Llun 04 Mawrth, drwy’r dydd
  • 1. Bydd trenau’n rhedeg heb stop rhwng Radur a Chanol Caerdydd ar hyd Lein y Ddinas. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael ar gyfer Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Caerdydd Canolog - Bae Caerdydd | Dydd Gwener 01 Mawrth - Dydd Llun 04 Mawrth
  • Derbynnir tocyn ar Bws Caerdydd Baycar (bws rhif 6)¹ a

  • Gwasanaeth bws yn lle trennau rhannol:

   • Gwener 01, Sadwrn 02 ac Llun 04 Mawrth: 06:30 - 09:15 ac 21:15 - 00:00
    Sul 03 Mawrth, 20:15 - 23:00

  • 1. Rhwng Llyfrgell Ganolog Caerdydd (Stryd y Gamlas) a Bae Caerdydd (Canolfan y Mileniwm/Y Senedd). Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Cardiff Central - Cardiff Bay

 • Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Sadwrn 02 Mawrth, yn gynnar yn y bore ac yn hwyr yn y nos
  • Cardiff Central - Rhymney

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Llinell y Ddinas | Dydd Sadwrn 02 Mawrth, drwy’r dydd
  • Mae Bysiau Caerdydd yn fodlon derbyn eich tocynnau. Gwasanaethau 61, 62 a 63 i / o Gaerdydd. Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Dim gwasanaeth bws yn lle trên.

  • Cardiff Central - Radyr via City line

 • Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Sul 03 Mawrth - Dydd Llun 04 Mawrth, yn gynnar yn y bore
  • Cardiff Central - Rhymney

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Llinell y Ddinas | Dydd Llun 04 Mawrth, drwy’r dydd
  • Mae Bysiau Caerdydd yn fodlon derbyn eich tocynnau. Gwasanaethau 61, 62 a 63 i / o Gaerdydd. Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Dim gwasanaeth bws yn lle trên.

  • Cardiff Central - Radyr via City line

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Cathays¹ | Dydd Sul 17 Mawrth, drwy’r dydd
  • 1. Bydd trenau’n rhedeg heb stop rhwng Radur a Chanol Caerdydd ar hyd Lein y Ddinas. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael ar gyfer Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Caerdydd Canolog - Caerffili | Dydd Sul 24 Mawrth, drwy’r dydd
  • Cardiff Central - Caerphilly

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Cathays¹ | Dydd Sul 24 Mawrth, drwy’r dydd
  • 1. Bydd trenau’n rhedeg heb stop rhwng Radur a Chanol Caerdydd ar hyd Lein y Ddinas. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael ar gyfer Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Caerdydd Heol y Frenhines - Bae Caerdydd | Dydd Sul 24 Mawrth
  • Derbynnir tocyn ar Bws Caerdydd Baycar (bws rhif 6)¹ yn unig

  • Does yna dim gwasanaeth bws yn lle trenau

  • 1. Rhwng Llyfrgell Ganolog Caerdydd (Stryd y Gamlas) a Bae Caerdydd (Canolfan y Mileniwm/Y Senedd). Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Cardiff Queen Street - Cardiff Bay

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Llinell y Ddinas | Dydd Gwener 29 Mawrth - Dydd Sadwrn 30 Mawrth, drwy’r dydd
  • Mae Bysiau Caerdydd yn fodlon derbyn eich tocynnau. Gwasanaethau 61, 62 a 63 i / o Gaerdydd. Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Dim gwasanaeth bws yn lle trên.

  • Cardiff Central - Radyr via City line

 • Caerdydd Canolog - Caerffili | Dydd Gwener 29 Mawrth - Dydd Llun 01 Ebrill, drwy’r dydd
  • ​​Cardiff Central - Caerphilly

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Cathays¹ | Dydd Gwener 29 Mawrth - Dydd Llun 01 Ebrill, drwy’r dydd
  • 1. Bydd trenau’n rhedeg heb stop rhwng Radur a Chanol Caerdydd ar hyd Lein y Ddinas. Bydd gwasanaeth bws yn lle trên ar gael ar gyfer Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines.

  • Cardiff Central - Radyr via Cathays

 • Caerdydd Canolog - Bae Caerdydd | Dydd Gwener 29 Mawrth - Dydd Llun 01 Ebrill
  • Derbynnir tocyn ar Bws Caerdydd Baycar (bws rhif 6)¹ a

  • Gwasanaeth bws yn lle trennau rhannol:

   • Gwener 01, Sadwrn 02 ac Llun 04 Mawrth: 06:30 - 09:15 ac 21:15 - 00:00
    Sul 03 Mawrth, 20:15 - 23:00

  • 1. Rhwng Llyfrgell Ganolog Caerdydd (Stryd y Gamlas) a Bae Caerdydd (Canolfan y Mileniwm/Y Senedd). Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Cardiff Central - Cardiff Bay

 • Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Sadwrn 30 Mawrth, y bore ac yn hwyr yn y nos
  • ​​Cardiff Central - Rhymney

 • Caerdydd Canolog - Rhymni | Dydd Sul 31 Mawrth - Dydd Llun 01 Ebrill, y bore
  • Cardiff Central - Rhymney

Ebrill

 • Caerdydd Canolog - Radur trwy Llinell y Ddinas | Dydd Llun 01 Ebrill, drwy’r dydd
  • Mae Bysiau Caerdydd yn fodlon derbyn eich tocynnau. Gwasanaethau 61, 62 a 63 i / o Gaerdydd. Gwiriwch eich taith ar cardiffbus.com.

  • Dim gwasanaeth bws yn lle trên.

  • Cardiff Central - Radyr via City line

 • Teithio - Cwestiynau Cyffredin
  • Pa waith fydd yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn?

   Y bwriad yw ymgymryd â phecyn cyfan o waith, gan gynnwys gwaith ar y cledrau a’r signalau yn ogystal â gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Gwybodaeth am y Metro yma.

    

   Pryd fydd yr amserlenni diwygiedig ar gael ar y systemau archebu ar-lein?

   Yn sgil y Coronafeirws, rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd a bydd amserlenni trenau yn cael eu llwytho i fyny i’r systemau archebu tocynnau ar-lein wythnos ymlaen llaw. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio. Bydd amserlenni bysiau diwygiedig yn cael eu harddangos yn eich gorsaf leol o ddechrau mis Gorffennaf.

    

   Beth alla i ei ddisgwyl pan fyddaf yn cyrraedd cyfnewidfa gorsaf Radur?

   Bydd gorsaf Radur yn gweithredu fel y brif gyfnewidfa rhwng y gwasanaethau trenau a bysiau. Bydd timau gwasanaeth cwsmeriaid ar gael yng ngorsaf Radur i gyfeirio'r cwsmeriaid i’r gyfnewidfa ac ohoni yn y maes parcio gerllaw. Mae trafnidiaeth ffordd wedi cael ei threfnu i gyd-fynd â'r gwasanaethau trên fel nad oes yn rhaid i chi ddisgwyl yn rhy hir.

    

   Ble fyddaf i’n cael fy nghasglu neu fy ngollwng yn fy ngorsaf leol?

   Mae’r rhan fwyaf o bwyntiau casglu / gollwng y gwasanaethau bysiau y tu allan i’r orsaf. Bydd digon o arwyddion ond gallwch ddod o hyd i’r lle i chi fynd i ddal y bysiau fydd yn rhedeg yn lle'r trenau yma (dewiswch eich gorsaf yna Gwybodaeth Maes Parcio) neu ar y Poster Gwybodaeth Ddefnyddiol yn eich gorsaf.

    

   Fel arfer rwy'n mynd â beic ar y trên am fy mod ei angen i barhau â'm taith – oes modd i mi fynd â’m beic ar y bws?

   Fel arfer ni chaniateir mynd â beic ar wasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ond lle bo modd gellir mynd â’ch beic yn ddibynnol ar ddisgresiwn y gyrrwr a’r lle sydd ar gael. Chi fydd yn gyfrifol am eich beic ar ein gwasanaethau bysiau, ac ni all Trafnidiaeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod.

    

   Alla’ i fynd â’m ci ar y gwasanaeth bysiau?

   Fel arfer ni chaniateir cŵn ar y gwasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ac eithrio cŵn tywys.

    

   Alla’ i fynd â phram ar y gwasanaeth bysiau?

   Caniateir pramiau, ond gofynnwn i chi eu plygu cyn mynd ar y bws

    

   Faint o amser ychwanegol fydd mynd ar y bws yn ychwanegu at fy nhaith?

   I gael yr union amseroedd, bydd yn rhaid i chi edrych ar eich teithiau penodol, ond dyma ganllaw ar gyfer rhai teithiau allweddol. Mae’r rhain yn seiliedig ar amseroedd ar gyfartaledd ar gyfer yr adeg y teithir gyda’r nos.

   Llwybr Amcan o amseroedd gwasanaethu bysiau
   Radur - Pontypridd 00:35 awr
   Radur - Merthyr Tudful 01:20 awr
   Radur - Aberdare 01:20 awr
   Radur – Treherbert 01:25 awr

    

   Alla’ i brynu tocyn ar y bws?

   Nid oes cyfleusterau i brynu tocynnau ar y bysiau. Mae’n rhaid i chi brynu tocynnau cyn mynd ar y bws o’ch swyddfa docynnau lleol, peiriannau tocynnau, ar-lein gan ddefnyddio ein hadnodd cynllunio teithiau neu ein ap.

    

   Rwy’n defnyddio cadair olwyn, alla’ i ddefnyddio'r gwasanaeth bws sy'n rhedeg yn lle'r trenau?

   Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn am fod lloriau llwytho isel. I gael cyngor ac i drefnu cymorth ymlaen llaw, ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501.

 

Gwaith Gwella yn y Dyfodol

I gael gwybod am y gwaith gwella ar draws ein rhwydwaith a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith Peirianyddol

 

Gweithredu diwydiannol

I gael gwybod am y gweithredu diwydiannol a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gweithredu diwydiannol