Mae’r cwestiynau cyffredin hyn yn darparu gwybodaeth am ein trefniadau presennol ar gyfer helpu teithwyr anabl a theithwyr hŷn i deithio ar ein trenau, gan gynnwys manylion ein cyfleusterau mewn gorsafoedd.

Mae hefyd yn darparu manylion cyswllt defnyddiol a gwybodaeth y gallech chi fod ei hangen i gynllunio’ch teithiau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch sut rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill, neu os oes angen gwybodaeth am ein polisïau arnoch. Fel arall, ffoniwch ein Tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 0333 005 501, neu e-bostiwch customer.relations@tfwrail.wales neu casglwch gopi wedi’i argraffu o’n gorsafoedd lle mae staff.

 

 

Oes gennych chi gwestiwn sydd ddim yn cael ei ateb yma? Rhowch wybod i ni