Mae ffurflen gais bapur ar gael yma i'w lawrlwytho i chi ei hargraffu gartref. 

Mae canllawiau ar sut i lenwi'r ffurflen gais bapur hefyd ar gael yma

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais, dylech wirio'r holl fanylion yn gywir a'i bostio at: 

Cerdyn Teithio Rhatach, 
Blwch Post 55 
Penrhyndeudraeth 
LL49 0AY