Rydyn ni wedi datblygu pecyn sy’n cynnwys yr adnoddau a’r ysbrydoliaeth y bydd eu hangen arnoch chi i ddod â disgyblion ar y Daith Drên Odidog. 

Adnoddau athrawon

Mae’r pecyn wedi’i gynllunio gyda Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cymreig mewn golwg ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, adnoddau a gweithgareddau ar gyfer pum pwnc:
•    Cynaliadwyedd a thrafnidiaeth, 
•    Hen drenau a threnau newydd, 
•    Straeon o Gymru a’r gororau, 
•    Lleoedd i’w darganfod ar y trên
•    ac yn olaf, i’r Orsaf Greu lle maen nhw’n penderfynu ar enw eu trên ac yn llunio eu cais ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Our People

 

 

Bydd eich disgyblion yn dysgu am drafnidiaeth a’r effaith gadarnhaol y gallwn ni ei chael ar yr amgylchedd drwy newid rhai o’n harferion teithio. Ein nod yw helpu eich dosbarth i ddatblygu ymdeimlad cryf o ddinasyddiaeth fyd-eang, eu hysbrydoli i ddefnyddio mathau cynaliadwy o drafnidiaeth, a meddwl am enwau gwych i drenau newydd TrC. 

Gellir defnyddio’r pecyn adnoddau rhyngweithiol ar y cyd â’r cynlluniau a amlinellir isod neu fel adnodd annibynnol i ddysgwyr lunio eu llwybr dysgu eu hunain.

teacher pack welsh

Lawrlwythwch nawr

 

Am ddysgu Y Daith Drên Odidog heb y pecyn dysgu rhyngweithiol?

Mae ein holl adnoddu gwersi ar gael ar PowerPoint gyda’r delweddau fel y gallwch chi adeiladu eich gwersi eich hun gan ddefnyddio ein graffeg.

Llawrlwythwch y ffeiliau yma.

 

 

Rydyn ni wedi datblygu pecyn sy’n cynnwys yr adnoddau a’r ysbrydoliaeth y bydd eu hangen arnoch chi i ddod â disgyblion ar y Daith Drên Odidog. 

Adnoddau athrawon

Mae’r pecyn wedi’i gynllunio gyda Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cymreig mewn golwg ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, adnoddau a gweithgareddau ar gyfer pum pwnc:
•    Cynaliadwyedd a thrafnidiaeth, 
•    Hen drenau a threnau newydd, 
•    Straeon o Gymru a’r gororau, 
•    Lleoedd i’w darganfod ar y trên
•    ac yn olaf, i’r Orsaf Greu lle maen nhw’n penderfynu ar enw eu trên ac yn llunio eu cais ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Our People

 

 

Bydd eich disgyblion yn dysgu am drafnidiaeth a’r effaith gadarnhaol y gallwn ni ei chael ar yr amgylchedd drwy newid rhai o’n harferion teithio. Ein nod yw helpu eich dosbarth i ddatblygu ymdeimlad cryf o ddinasyddiaeth fyd-eang, eu hysbrydoli i ddefnyddio mathau cynaliadwy o drafnidiaeth, a meddwl am enwau gwych i drenau newydd TrC. 

Gellir defnyddio’r pecyn adnoddau rhyngweithiol ar y cyd â’r cynlluniau a amlinellir isod neu fel adnodd annibynnol i ddysgwyr lunio eu llwybr dysgu eu hunain.

teacher pack welsh

Lawrlwythwch nawr

 

Am ddysgu Y Daith Drên Odidog heb y pecyn dysgu rhyngweithiol?

Mae ein holl adnoddu gwersi ar gael ar PowerPoint gyda’r delweddau fel y gallwch chi adeiladu eich gwersi eich hun gan ddefnyddio ein graffeg.

Llawrlwythwch y ffeiliau yma.