Neidiwch ar fwrdd y Daith Drên Odidog. 

Yn y siwrnai ddysgu ryngweithiol hon, byddwn yn teithio i Sweden i gwrdd â Greta, yn mynd yn ôl mewn amser i weld y trenau cyntaf, yn mynd i fyd chwedlonol y cewri, y tylwyth teg a’r dreigiau, ac yn hedfan yn uchel ar draphont ddŵr.  

Byddwch yn gweld sut y gallwch chi ein helpu i gynnal ein byd naturiol, dysgu am fioamrywiaeth, cynaliadwyedd a newid hinsawdd. 

Open the magnificent train journey

Agorwch yma