Background

Pecyn dysgu

Neidiwch ar fwrdd y Daith Drên Odidog.

Yn y siwrnai ddysgu ryngweithiol hon, byddwn yn teithio i Sweden i gwrdd â Greta, yn mynd yn ôl mewn amser i weld y trenau cyntaf, yn mynd i fyd chwedlonol y cewri, y tylwyth teg a’r dreigiau, ac yn hedfan yn uchel ar draphont ddŵr. 

Croeso

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach