Whats Happening

Beth sy'n digwydd

Rhwydwaith wedi’i adfywio fydd yn gweld trenau a gwasanaethau newydd, atebion arloesol, a rhaglen enfawr o fuddsoddiad mewn gorsafoedd

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach