people waiting at station

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2019/2020

Yn ein hadroddiad blynyddol gallwch gael gwybod am ein cyflawniadau allweddol a'r cynnydd rydym yn ei wneud i weddnewid trafnidiaeth yng Nghymru.   

Mae ein gweledigaeth ar gyfer trafnidiaeth yn canolbwyntio ar bobl a chymunedau Cymru a'r gororau. 2019/20 gweld ein rôl a'n cylch gwaith yn esblygu i gynnwys mwy na'r rheilffyrdd mewn blwyddyn brysur arall ar gyfer TrC.   

Rydym yn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o wella'r ddarpariaeth ar gyfer teithio llesol a darparu rhwydwaith trafnidiaeth integredig ledled Cymru.    

  • Gwnaethom gydweithredu ag awdurdodau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru i gyhoeddi 600,000 o Gardiau Teithio Rhatach ledled Cymru.   
  • Gwnaethom gymryd perchenogaeth o Llinellau Craidd y Cymoedd fel y gallwn ddechrau adeiladu Metro De Cymru.    
  • Dechreuom redeg gwasanaethau arlwyo ar y bwrdd a chroesawu 100 o gydweithwyr arlwyo i dîm TrC.   
  • Cyflawnwyd gwelliannau i'r gwasanaeth rheilffyrdd gan gynnwys cynnydd o 40% yn y gwasanaethau ar y Sul, llehai amser teithio rhwng Gogledd a De Cymru a chyflwyno gwasanaeth uniongyrchol rhwng Wrecsam a Lerpwl. 

Darllenwch fwy am y cynnydd rydyn ni'n ei wneud yn ein hadroddiad blynyddol 2019/20

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach