Background

I athrawon

Rydyn ni wedi datblygu pecyn sy’n cynnwys yr adnoddau a’r ysbrydoliaeth y bydd eu hangen arnoch chi i ddod â disgyblion ar y Daith Drên Odidog. 

Mae’r pecyn wedi’i gynllunio gyda Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cymreig mewn golwg ac mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, adnoddau a gweithgareddau ar gyfer pum pwnc:
•    Cynaliadwyedd a thrafnidiaeth, 
•    Hen drenau a threnau newydd, 
•    Straeon o Gymru a’r gororau, 
•    Lleoedd i’w darganfod ar y trên
•    ac yn olaf, i’r Orsaf Greu lle maen nhw’n penderfynu ar enw eu trên ac yn llunio eu cais ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Our People

 

 

Bydd eich disgyblion yn dysgu am drafnidiaeth a’r effaith gadarnhaol y gallwn ni ei chael ar yr amgylchedd drwy newid rhai o’n harferion teithio. Ein nod yw helpu eich dosbarth i ddatblygu ymdeimlad cryf o ddinasyddiaeth fyd-eang, eu hysbrydoli i ddefnyddio mathau cynaliadwy o drafnidiaeth, a meddwl am enwau gwych i drenau newydd TrC. 

Gellir defnyddio’r pecyn adnoddau rhyngweithiol ar y cyd â’r cynlluniau a amlinellir isod neu fel adnodd annibynnol i ddysgwyr lunio eu llwybr dysgu eu hunain.

teacher pack welsh

Lawrlwythwch nawr

 

Am ddysgu Y Daith Drên Odidog heb y pecyn dysgu rhyngweithiol?

Mae ein holl adnoddu gwersi ar gael ar PowerPoint gyda’r delweddau fel y gallwch chi adeiladu eich gwersi eich hun gan ddefnyddio ein graffeg.

Llawrlwythwch y ffeiliau yma.

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach