Rydyn ni’n bwrw ymlaen i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru.  Mae hwn yn gyfnod prysur i ni gan ein bod yn trawsnewid gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau ac yn adeiladu Metro De Cymru.


Rydym yn buddsoddi’n helaeth ac yn gwneud llawer o newidiadau, boed hynny’n wella ein fflyd bresennol o drenau, glanhau gorsafoedd yn drylwyr neu gyflwyno capasiti a gwasanaethau ychwanegol.  Rydyn ni’n gwneud hyn i gyd er mwyn creu gwell rhwydwaith trafnidiaeth a gwella profiadau ein cwsmeriaid cyn gynted â phosib, ac rydym wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn rheolaidd.


Gallwch weld ein storïau newyddion yma a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych yn ysgrifennu stori, yn datblygu cynnwys neu os oes gennych syniadau am y math o newyddion yr hoffech chi i ni ei gyhoeddi. Cysylltwch â ni ar media@tfw.wales
 

Newyddion
Cadiff central

Rydyn ni’n bwrw ymlaen i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru.  Mae hwn yn gyfnod prysur i ni gan ein bod yn trawsnewid gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau ac yn adeiladu Metro De Cymru.


Rydym yn buddsoddi’n helaeth ac yn gwneud llawer o newidiadau, boed hynny’n wella ein fflyd bresennol o drenau, glanhau gorsafoedd yn drylwyr neu gyflwyno capasiti a gwasanaethau ychwanegol.  Rydyn ni’n gwneud hyn i gyd er mwyn creu gwell rhwydwaith trafnidiaeth a gwella profiadau ein cwsmeriaid cyn gynted â phosib, ac rydym wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn rheolaidd.


Gallwch weld ein storïau newyddion yma a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych yn ysgrifennu stori, yn datblygu cynnwys neu os oes gennych syniadau am y math o newyddion yr hoffech chi i ni ei gyhoeddi. Cysylltwch â ni ar media@tfw.wales
 

Newyddion
Cadiff central