Mae fersiynau print o amserlenni a thaflenni fel arfer ar gael o orsafoedd wedi’u staffio ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru.

Gallwch lawrlwytho ein hamserlenni ar yma.

Gellir dod o hyd i'r amserlenni mwyaf diweddar trwy ddefnyddio ein cynlluniwr taith ar-lein.

Gallwch hefyd gofrestru i gael negeseuon e-bost yn rhad ac am ddim er mwyn cael gwybod pryd bynnag byddwn yn gwneud newidiadau mawr i’n hamserlenni yma.