Dolenni defnyddiol

Er mwyn eich helpu i gynllunio'ch taith, rydym wedi cynnwys dolenni i wefannau cynghorau lleol, gweithredwyr bysiau a rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau yng Nghymru.

Yma fe welwch ddiweddariadau teithio, gwybodaeth hygyrchedd, amserlenni, gwybodaeth am brisiau a manylion am sut y gallwch gael gafael ar gynigion a gostyngiadau a all arbed arian i chi.

Cynghorau lleol

 

Gweithredwyr bysiau, coetsys a bysiau mini

 

Gweithredwyr rheilffyrdd

 

Cysylltiadau defnyddiol eraill