Chi sy’n penderfynu i le mae’n mynd

Mae fflecsi yn wasanaeth bws ar-gais, sydd ar gael ledled Cymru.   

Apple App Store Button

Google Play Store Button

 

Sut mae’n gweithio?

Gall bysiau fflecsi eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau’n unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw  angen ei gyrraedd.

Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi’i gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’ch diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu’r fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol

 

Pam nawr?

Mae COVID-19 wedi effeithio’n fawr ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar sut rydyn ni i gyd yn teithio, ac mae llai o bobl yn teithio. Mae llawer o weithwyr allweddol yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith tra bod angen i eraill ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud eu siopa hanfodol.

Gall fflecsi helpu’r teithwyr hyn mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gan ddarparu gwasanaethau pryd bynnag a lle bynnag y bydd eu hangen fwyaf. Mae dewis pryd rydych chi am deithio hefyd yn golygu y gall gweithwyr allweddol gyrraedd y gwaith yn brydlon ac y gallwch chi wneud teithiau hanfodol heb fawr ddim oedi.

Mae fflecsi yn wasanaeth peilot newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr bws lleol. Byddwn yn monitro a yw’n helpu pobl i deithio ac os yw’n boblogaidd, gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â’ch gwasanaethau bysiau amserlen arferol unwaith y byddwn ni ar y lôn eto.
 

Chwilio