Bws i ben y daith

Rydyn ni wedi tynnu sylw isod at wasanaethau fflecsi dau leoliad i’ch helpu i ddeall sut mae’n gweithio a sut gallwch ei ddefnyddio i wneud eich siwrnai’n haws.

 

Sir Benfro

Defnyddiwch fflecsi i grwydro ar hyd arfordir trawiadol a byd enwog Sir Benfro. Mwynhewch brydferthwch penrhyn Dale a chymunedau bywiog Abergwaun, Tyddewi, Hwlffordd, Aberllydan ac Aberdaugleddau.

Mae tocyn dwyffordd i oedolion yn dechrau o £4 hyd at £6 am siwrneiau hirach. Mae tocyn dwyffordd i blant yn ddim ond £1.50. Bydd y rheini sydd â chardiau teithio rhatach yn cael teithio am ddim.

 

Defnyddiwch drên neu fws i orffen eich taith

Mae cysylltiadau rheilffordd ar gael yn Porthladd AbergwaunAbergwaun ac WdigHwlffordd, Clarbeston RoadJohnston ac Aberdaugleddau i leoliadau ar hyd a lled Cymru a’r Deyrnas Unedig.

Gallwch gysylltu gyda llwybrau bysiau gan gynnwys y 313 (Clarbeston Road - Hwlffordd), 430 (Aberteifi - Crymych drwy Arberth) a TrawsCymru T5 (Aberystwyth - Hwlffordd) a’r T11 (Abergwaun - Hwlffordd).

 

Gogledd Orllewin Sir Benfro fflecsi Bwcabus Sir Benfro Penrhyn Dale

Gogledd Orllewin Sir Benfro

fflecsi Bwcabus Sir Benfro

Penrhyn Dale

Oriau’r gwasanaeth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn


07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
08:30 - 18:30

Oriau’r gwasanaeth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn


07:00 - 18:30
07:00 - 18:30
07:00 - 18:30
07:00 - 18:30
07:00 - 18:30
09:00 - 17:00

Oriau’r gwasanaeth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn


07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
07:30 - 18:30
08:30 - 18:30

 

Rhagor o wybodaeth am fflecsi yn Sir Benfro

 

Dyffryn Conwy

Defnyddiwch fflecsi i grwydro cyrion Eryri a mwynhau golygfeydd godidog, neu efallai daith weiren wib llawn adrenalin. Mwynhewch bentrefi hyfryd a hudolus fel Betws-y-Coed, Penmachno a Llanrwst.

Mae tocyn dwyffordd i oedolion yn dechrau o £1 hyd at £3 am siwrneiau hirach. Mae plant yn cael teithio am gyn lleied â 50c hyd at £1.50 am siwrneiau hirach. Bydd y rheini sydd â chardiau teithio rhatach yn cael teithio am ddim.

 

Defnyddiwch drên neu fws i orffen eich taith

Mae cysylltiadau trenau ar gael ym Metws-y-Coed a Llanwrst i leoliadau ar hyd a lled Cymru a’r Deyrnas Unedig. 

Gallwch chi gysylltu gyda llwybrau bysiau sy’n cynnwys y 6B (Llanrwst - Bangor), 19 (Llandudno - Cwm Penmachno drwy Betws-y-Coed) S1 (Caernarfon - Betws-y-Coed) a’r T10 (Bangor - Corwen drwy Betws-y-Coed).

 

Dyffryn Conwy Uwchaled

Map of Dyffryn Conwy

Map of Uwchaled

Oriau’r gwasanaeth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn

06:30 - 19:00
06:30 - 19:00
06:30 - 19:00
06:30 - 19:00
06:30 - 19:00
06:30 - 19:00
Oriau’r gwasanaeth
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn

07:00 - 19:00
07:00 - 19:00
07:00 - 19:00
07:00 - 19:00
07:00 - 19:00
07:00 - 19:00

 

Rhagor o wybodaeth am fflecsi yn Nyffryn Conwy

 

Archebwch eich bws rŵan

Llwythwch yr ap i archebu eich bws o siop Apple yma a Google Play yma.

Gallwch hefyd archebu bws drwy ffonio 03002 340 300 7am-7pm Llun-Sadwrn, neu 9am-6pm ar ddydd Sul.

 

Chwilio am ragor o wybodaeth?

Mae ein gwefan fflecsi yn cynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau sy’n gweithredu yn eich ardal chi ac yn ateb cwestiynau cyffredin am fflecsi.