Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:21

Station message

Please note that the platforms at this station have a gentle slope.  Please apply brakes to pushchairs and wheelchairs when waiting on the platform for a train. 

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf dau blatfform yn gwasanaethu tref farchnad Hwlffordd yn Sir Benfro, lle mae trenau sy’n rhedeg rhwng Aberdaugleddau a Manceinion yn mynd drwyddi, drwy Abertawe.

Agorwyd yr adeilad yn wreiddiol yn 1854, ac mae wedi cael ei ddiweddaru sawl gwaith, gan arwain at ennill cyfres o wobrau nodedig, gan gynnwys yr Orsaf Eingl-Wyddelig Orau ddwy flynedd yn olynol yn 1991 a 1992. Cafodd y gwaith adnewyddu diwethaf ei wneud yn 2002.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Hwlffordd i ganol tref Hwlffordd?

  • Drwy fynd ar Quay Street, mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Hwlffordd.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Hwlffordd?

  • Mae lle parcio i 46 o geir yng Ngorsaf Hwlffordd.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Hwlffordd?

  • Mae gan Orsaf Hwlffordd le i storio 6 beic.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Hwlffordd?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau arian a chardiau
  • Blwch post
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Hwlffordd?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti