Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Porthladd
  • Llogi Beiciau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Noder: efallai na fydd trenau sy'n cyrraedd Gorsaf Porthladd Abergwaun yn hawdd i’w gweld o'r eisteddle fewnol/ystafell aros.  Rydym yn cynghori pob teithiwr i wirio eu taith cyn teithio yn ogystal â gwirio'r platfform y mae disgwyl i'w trên gyrraedd.  Gallwch ddefnyddio ein teclyn Gwirio Taith i helpu i gynllunio eich taith, derbyn hysbysiadau testun ac e-byst am eich gwasanaeth.  Mae ein teclyn Gwirio Taith ar gael yma: Gwirio Taith Trafnidiaeth Cymru - Amseroedd trenau a gwybodaeth fyw am oedi/canslo/tarfu mewn amser real.

 

Trosolwg

Mae porthladd Abergwaun mewn cildraeth cysgodol naturiol ac mae’n cael ei wasanaethu gan ddwy orsaf reilffordd - Abergwaun ac Wdig, a Harbwr Abergwaun. Cafodd ei hagor yn 1906, yr olaf yw’r diweddaraf o’r ddwy, ac mae ei hamserlen yn seiliedig ar y llongau.

Mae maestref Wdig rhwng yr orsaf a thref hyfryd Abergwaun, y ddau leoliad yn ffurfio cymuned o amgylch Bae Abergwaun. Yn boblogaidd gyda thwristiaid, mae llawer yn cyrraedd gorsaf Harbwr Abergwaun ar y trên, ac mae’r arfordir hardd yn daith hanfodol i gerddwyr.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Abergwaun i ganol tref Wdig?

  • Mae cymuned fach Wdig yn daith gerdded o tua 15 munud o orsaf Harbwr Abergwaun.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Harbwr Abergwaun?

  • Nid oes cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Harbwr Abergwaun.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Harbwr Abergwaun?

  • Nid oes gan orsaf Harbwr Abergwaun gyfleusterau storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Harbwr Abergwaun?

  • Toiledau - gyda chyfleusterau newid babanod
  • Ffonau arian a chardiau
  • Blwch post
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti