Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
  • Llogi Beiciau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae Betws-y-coed yn denu twristiaid o bob cwr ac mae’n cael ei wasanaethu gan yr orsaf fach hon ar Reilffordd Dyffryn Conwy. Yn boblogaidd gyda cherddwyr, mae’r pentref o fewn ffin Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae’r rheilffordd yn rhedeg drwy rywfaint o’r cefn gwlad prydferthaf sydd gan Gymru i’w gynnig. Mae’r Rhaeadr Ewynnol gerllaw yn lle hyfryd i ymweld ag ef, yn ogystal â’r safle claddu Neolithig yng Nghapel Garmon.

Cafodd ei hagor yn 1868, ac mae’r orsaf gerrig wreiddiol a adeiladwyd gan grefftwyr lleol yn dal i sefyll. Mae’n cael ei ddefnyddio’n bennaf gan gerbydau cludo nwyddau, wrth i nifer y twristiaid gynyddu, ac wrth i wasanaethau teithwyr gael eu cynnig yn amlach.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Betws-y-coed i ganol pentref Betws-y-coed?

  • Gan ddilyn Ffordd yr Orsaf, mae’r daith gerdded i ganol pentref Betws-y-coed yn cymryd tua munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Betws-y-coed?

  • Mae lle parcio ar gael i 75 o geir yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Betws-y-coed?

  • Nid oes cyfleusterau i storio beiciau yng ngorsaf Betws-y-coed.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Betws-y-coed?

  • Siopau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti