Submitted by content-admin on Thu, 26/01/2023 - 16:39

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig gwasanaeth trosglwyddo bysiau newydd ar gyfer gemau rygbi’r Chwe Gwlad a thîm pêl-droed cenedlaethol Cymru eleni.

Byddwn yn eich codi o leoliadau ledled Cymru ac yn teithio yn ôl ac ymlaen i'r gêm, yna byddwn yn mynd â chi adref ar ôl i'r gêm ddod i ben.

Rhaid archebu tocynnau bws dwyffordd ymlaen llaw. Nid yw tocynnau trên cyfredol yn ddilys i deithio ar goets. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig a bydd tocynnau'n cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

Digwyddiadau'r dyfodol