Mae ein tocynnau Ranger a Rover yn rhoi hyblygrwydd llwyr i chi a dydy Rover Gogledd Cymru yn ddim gwahanol.

Gallwch chi ddewis teithio mewn unrhyw ddau neu dri pharth neu’r Cyan.

Edrychwch ar y daflen hon am restr o’r cwmnïau bysiau fydd yn derbyn tocyn Rover Gogledd Cymru.

 

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd
Rover Gogledd Cymru 2 Barth £14.10 £7.00 Ddim ar gael
Rover Gogledd Cymru 3 Pharth £24.00 £12.00 Ddim ar gael
Rover Gogledd Cymru Pob Parth £38.00 £19.00 £25.00
  Rover Gogledd Cymru 2 Barth
Oedolyn £14.10

Plentyn

£7.00

Cerdyn Rheilffordd

Ddim ar gael
  Rover Gogledd Cymru 3 Pharth
Oedolyn £24.00

Plentyn

£12.00

Cerdyn Rheilffordd

Ddim ar gael
  Rover Gogledd Cymru Pob Parth
Oedolyn £38.00

Plentyn

£19.00

Cerdyn Rheilffordd

£25.00

 

Ble mae prynu tocyn Ranger Gogledd Cymru

Maen nhw ar gael i’w prynu mewn unrhyw swyddfa docynnau National Rail, ar wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru yn unig neu ar wasanaethau bws sy’n cymryd rhan

 

Map

Map Gorllewin Cymru - Tocyn Rover

 

Cynigion

Efallai y bydd gan Reilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri gynigion i'r rheini sy’n dal tocynnau Rover Gogledd Cymru ar gyfer Pob Parth a Pharthau Conwy (C) a Gwynedd (G a M). Cysylltwch â nhw am fanylion.

 

Telerau ac Amodau

  • Mae ffiniau parthau wedi’u gosod yn ôl y ffiniau sirol sydd wedi’u rhestru. Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Meirionnydd, Wrecsam, Ceredigion.

  • Bydd y tocyn pob parth yn caniatáu teithio ar drên rhwng Machynlleth a Gobowen ar lein y Cambrian.

  • Yn ddilys ar wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru a Avanti West Coast.

  • Mae'r gostyngiad yn berthnasol i’r Cardiau Trên canlynol: 16-25, 26-30, Pobl Hŷn, Pobl Anabl, Dau Berson (fesul Oedolyn)

  • Yn ddilys ar unrhyw drên yn y parthau penodol.

  • Maen nhw ar gael i’w prynu mewn unrhyw swyddfa docynnau National Rail, ar wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru yn unig neu ar wasanaethau bws sy’n cymryd rhan
  • Pris yn ddilys hyd at 31ain Rhagfyr 2021.