Rydyn ni’n cynnig llu o fanteision pan fyddwch yn archebu eich tocynnau teithiau busnes gyda ni.

  • Nid ydym yn codi ffioedd archebu neu dalu
  • Nid oes gennym gostau sefydlu
  • Gallwch chi gasglu eich tocynnau o unrhyw beiriant tocynnau trên yn y DU
  • Gallwn ni bostio tocynnau i’ch swyddfa am ddim (codir ffioedd ar gyfer Post Cofnodedig neu Bost Arbennig)
  • Rydyn ni’n darparu gwybodaeth reoli am eich archebion trên

 

Cofrestrwch eich diddordeb isod ac fe fyddwn yn cysylltu â chi