Rydym yn gwneud gwelliannau yn y cefndir.

O 7 Rhagfyr 2021, efallai y bydd angen i chi ail-ddilysu neu gofrestru eich cyfrif ar ein gwefan a lawrlwytho ein ap newydd.

Rydym yn newid ein system archebu ar-lein ac o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr, wrth brynu'ch tocyn, gwahoddir cwsmeriaid chen a newydd i agor cyfrif newydd.  Mae hyn yn golygu, os ydych chi wedi cofrestru gyda ni o'r blaen, bydd angen i chi nodi'ch enw defnyddiwr, cyfrinair a'ch manylion talu eto, er mwyn agor cyfrif.

Byddwch yn gallu defnyddio’n ap newydd Trafnidiaeth Cymru o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 ymlaen. 

Bydd ein ap newydd yn eich galluogi i brynu a rheoli tocynnau o’ch ffôn clyfar a dilyn eich taith mewn amser real. Bydd yr ap hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am eich taith er mwyn i chi allu gael gwybod pryd y byddwch yn cyrraedd pen eich taith, yn ogystal â pha gyfleusterau sydd ar gael ar eich taith. 

Bydd y gwelliannau hyn yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gallu cael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf a phrynu tocynnau’n gyflym ac yn rhwydd.

Beth am yr ap presennol? 

Rydyn ni’n ffarwelio â ap TfW Rail wrth i’r ap newydd gael ei roi ar waith, ac ni fydd cwsmeriaid yn gallu ei ddefnyddio mwyach. 

Ni fyddwch yn gallu prynu tocynnau o’r ap ‘TfW Rail’ mwyach o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 ymlaen. Ond peidiwch â phoeni, bydd ap ‘TfW Rail’ yn fyw am 12 wythnos i’ch galluogi chi i ddefnyddio’r tocynnau rydych chi wedi’u prynu’n barod. 

Mae hynny’n golygu bod gennych chi tan ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022 i ddefnyddio eich tocynnau cyn i ni ffarwelio’n llwyr â’r hen ap ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022.

Felly, cadwch lygad barcud am y wybodaeth ddiweddaraf am ap newydd TrC, sydd ar gael ar y dudalen we hon, trwy ein negeseuon e-bost a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

Oes gennych docynnau Multiflex wedi’u storio yn ein hen ap?

Yn yr un modd â thocynnau eraill, bydd tocynnau Multiflex* yn parhau i weithio tan ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022 er mwyn i chi allu defnyddio eich holl docynnau sydd heb eu defnyddio. Mae eich 12 tocyn Multiflex yn ddilys am dri mis o’r diwrnod y gwnaethoch eu prynu.

Mae 12 tocyn unffordd Multiflex* yn costio'r un faint â phum Tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd (sef 10 taith unffordd) gan arbed yr un faint ag un daith gron gyflawn i chi. 

Sut mae llwytho ap newydd TrC i lawr? 

Byddwch chi’n gallu llwytho ein ap TrC newydd i lawr o siop apiau eich dyfais o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021. 

Cwestiynau Cyffredin

 • A ddylwn i roi’r gorau i ddefnyddio fy ap TfW Rail presennol ?
  • Os nad oes gennych chi unrhyw docynnau wedi’u prynu sydd heb eu defnyddio ar eich Ap ‘TfW Rail’, gallwch lwytho i lawr a dechrau defnyddio ein ‘Ap TrC’ newydd o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 ymlaen. 

 • ydda i’n dal yn gallu defnyddio fy nhocynnau sydd wedi’u storio yn yr hen ap?
  •  Byddwch. Bydd Ap ‘TfW Rail’ yn fyw am 12 wythnos a byddwch yn gallu defnyddio eich tocynnau tan ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022.

   Mae eich 12 tocyn Multiflex yn ddilys am dri mis o’r diwrnod y gwnaethoch eu prynu.

 • Pryd alla i ddechrau defnyddio’r ap newydd?
  • Bydd yr ap newydd yn fyw yn y siop apiau o ddydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 ymlaen.