Rydyn Ni’n Adeiladu Pum Math O Drên Rydyn Ni’n Gofyn I Blant Eu Henwi.

Bydd trên gwahanol ym mhob rhanbarth i’w enwi.

O 2023 ymlaen, bydd £800m o fuddsoddiad yn sicrhau bod 95% o’r teithiau trên yng Nghymru a’r gororau yn digwydd ar drenau newydd. Bydd mwy na hanner y trenau yn cael eu hadeiladu yng Nghymru.

 

Gwasanaethau pellter hir

Class 197 from Transport for Wales

CAF DMU – Class 197

Mae’r trenau Class 197 newydd sbon yn cael eu hadeiladu yng Nghasnewydd. Byddan nhw’n dechrau rhedeg o 2022 ymlaen ar wasanaethau pellter hir ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau, gan wasanaethu cyrchfannau mor amrywiol â Chaergybi, Abergwaun a Lerpwl.

Class 230 from Transport for Wales

Class 230

Yn wreiddiol, roedd y 230au yn drenau Stoc D Tanddaearol Llundain, yn gwasanaethu llinellau’r Metropolitan, y District a’r Circle tan 2017. Maen nhw wedi cael eu hailwampio’n llwyr ers hynny, gan ychwanegu injan diesel-hybrid a gwneud gwelliannau y tu mewn. Byddan nhw’n cael eu cyflwyno ar Linell Wrecsam-Bidston.

 

Metro De Cymru 

Metro

Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan drawsnewid y gwasanaethau rheilffyrdd a bws yn ogystal â beicio a cherdded. 
O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.

Class 231 from Transport for Wales

Stadler FLIRT (DEMU) - Class 231

Trenau trydan a diesel pedwar cerbyd tebyg i’n trenau tair ffynhonnell pŵer.

Stadler FLIRT (TMMU) - Class 756 at a station plaform

Stadler FLIRT (TMMU) - Class 756

Byddwn yn defnyddio trenau aml-uned arloesol sy’n cael eu gyrru gan dair ffynhonnell pŵer (diesel, trydan, batri) sy’n llawer mwy gwyrdd ar gyfer yr amgylchedd. Mae Stadler yn eu hadeiladu yn y Swistir ar hyn o bryd. 

Gallwch fynd ar daith rithwir ryngweithiol o’r trên yma.

Stadler Citylink - Class 398 at test track in Valencia

Stadler Citylink - Class 398

Gallwch ddisgwyl gweld yr unedau hyn ar y rheilffyrdd ac ar dramffyrdd ar strydoedd. Mae sbardun cyflym i’r tram-drenau trydan/batri hyn, sy’n cael eu hadeiladu yn Valencia gan Stadler, ac maen nhw’n ecogyfeillgar.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Fetro De Cymru, ewch i drenau

Gallwch ddysgu mwy am ein trenau drwy chwarae ein gêm gardiau ‘Trymps Trên’.