Mae’r haws nag erioed i Gwsmeriaid Byddar BSL a Staff TrC gyfathrebu â’i gilydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cyd-weithio a SignVideo (yn flaenorol InterpreterNow) i helpu gyda’r cyfathrebu rhwng ein cwsmeriaid Byddar BSL a’n cydweithwyr rheng flaen.

Mae un o bartneriaid TrC, sef SignVideo sy’n darparu ein ap BSL, yn cynnig gwasanaethau dehongli am ddim er mwyn helpu pobl i gael gafael ar ofal iechyd yn ystod y pandemig Covid 19 presennol. Caiff hyn ei ariannu gan Sign Health, sef yr elusen iechyd ar gyfer pobl fyddar.

Am ragor o wybodaeth am SignVideo ac i’w lwytho i lawr, ewch i https://signvideo.co.uk/

Ap symudol yw SignVideo, sy’n rhoi mynediad ar unwaith i ddefnyddwyr BSL byddar at wasanaeth dehongli ar-lein 24/7, sy’n galluogi pobl fyddar a phobl sy’n clywed i gyfathrebu â’i gilydd.

Gall cwsmeriaid lwytho’r ap i lawr am ddim ac arwyddo gyda dehonglwyr drwy alwad fideo ar yr ap, a bydd y dehonglydd yn cyfleu ymholiad y cwsmer i aelod o staff TrC. Wedyn, bydd y dehonglydd yn gallu cyfleu'r ateb i’r cwsmer drwy arwyddo.

Mae modd defnyddio’r ap yn unrhyw le ar ein rhwydwaith, er enghraifft, pan fyddwch chi’n archebu tocynnau mewn gorsaf, a gallwch chi hyd yn oed gyfathrebu gyda goruchwylwyr ar drenau!

Mae bron pob un o drenau TrC a'r rhan fwyaf o’n gorsafoedd yn cynnig WiFi am ddim, ond cofiwch fod angen signal WiFi neu gysylltiad data symudol da er mwyn i’r ap weithio. Gall cwsmeriaid lwytho ap SignVideo i lawr am ddim ar Android neu iOS:

Apple App Store Button

Google Play Store Button

 

Gan siarad am lansio’r ap newydd, dywedodd Robert Gravelle, y Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiant:

"Rydyn ni’n falch iawn mai ni yw’r darparwr trafnidiaeth cyntaf yng Nghymru i ddarparu cymorth o’r fath i'r gymuned fyddar sy’n defnyddio BSL. Rydw i’n edrych ymlaen at weld yr ap newydd yma’n mynd â ni gam yn nes at ddarparu teithiau cwbl hygyrch i’n holl gwsmeriaid.

 

Dywedodd Jonathan Colligan, Datblygwr Busnes SignVideo

"Mae’r ffaith bod Trafnidiaeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd cynhwysiant yn y modd mae’n gweithredu yn dangos bod Cymru’n wlad sydd â diwylliant gwych a chymuned agored