Mae ein canllaw dwyieithog yn helpu cwsmeriaid sydd wedi colli’u golwg i gynllunio’u taith ar y trên.

Mae'r canllaw yn darparu gwybodaeth ar ba gymorth y gellir ei drefnu mewn gorsafoedd ac ar drenau, sut i wirio pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsafoedd a sut i brynu tocynnau.

I wrando ar bob pennod, cliciwch y cysylltiadau isod os gwelwch yn dda.

I lawr-lwytho bob pennod i'ch cyfrifiadur, cliciwch ar y cyswllt ar y dde, wedyn arbedwch fel 'Save Target'.

Chwarae y cyflwyniad

Chwaraewch Adran 1 - Croeso i’r trên

Chwaraewch Adran 2 - Sut allaf i gynllunio fy nhaith ac archebu cymorth i’m siwrnai?

Chwaraewch Adran 3 - Sut allaf i brynu fy nhocyn?

Chwaraewch Adran 4 - Cerdyn Rheilffordd Person Anabl

Chwaraewch Adran 5 - Oes modd parcio wrth yr orsaf reilffordd?

Chwaraewch Adran 6 - Pa gymorth sydd ar gael yn yr orsaf?

Chwaraewch Adran 7 - Pa gyfleusterau sydd ar gael yn yr orsaf?

Chwaraewch Adran 8 - Oes toiledau mewn gorsafoedd ac ar drenau?

Chwaraewch Adran 9 - Fydd rhywun yn fy helpu i fynd ar y trên ac oddi arno?

Chwaraewch Adran 10 - Cynllun Cŵn Cymorth

Diwedd y canllaw