Mae'r canllaw ddwyieithog yma wedi ei greu i gynorthwyo cwsmeriaid sydd wedi colli eu golwg i gynllunio’u taith ar y trên.

Mae'r canllaw yn darparu gwybodaeth ar ba gymorth y gellir ei drefnu mewn gorsafoedd ac ar drenau, sut i wirio pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsafoedd a sut i brynu tocynnau.

I wrando ar bob pennod, cliciwch y cysylltiadau isod os gwelwch yn dda.

I lawr-lwytho bob pennod i'ch cyfrifiadur, cliciwch ar y cyswllt ar y dde, wedyn arbedwch fel 'Save Target'.

Chwarae y cyflwyniad

Chwaraewch Adran 1 – Croeso i’r trên

Chwaraewch Adran 2 – Sut allaf i gynllunio fy nhaith ac archebu cymorth i’m siwrnai?

Chwaraewch Adran 3 – Sut allaf i brynu fy nhocyn?

Chwaraewch Adran 4 – Cerdyn Rheilffordd Person Anabl

Chwaraewch Adran 5 – Oes modd parcio wrth yr orsaf reilffordd?

Chwaraewch Adran 6 – Pa gymorth sydd ar gael yn yr orsaf?

Chwaraewch Adran 7 – Pa gyfleusterau sydd ar gael yn yr orsaf?

Chwaraewch Adran 8 – Oes toiledau mewn gorsafoedd ac ar drenau?

Chwaraewch Adran 9 – Fydd rhywun yn fy helpu i fynd ar y trên ac oddi arno?

Chwaraewch Adran 10 – Cynllun Cŵn Cymorth

Diwedd y canllaw