Rydym yn ymweld â grwpiau lleol i drafod y cymorth sydd ar gael yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau, sut mae prynu tocyn ac archebu cymorth, y cyfleusterau mewn gorsafoedd ac ar ein trenau a pha ddisgowntiau sydd ar gael.

Gallwn drefnu teithiau ymgyfarwyddo hefyd er mwyn i chi gael profiad o deithio ar drên gyda ni.

I drefnu ymweliad ymwybyddiaeth, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch e-bost at community@tfwrail.wales.