Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Fel un o dair gorsaf sy’n gwasanaethu tref Caerffili, mae gorsaf Aber wedi’i lleoli tuag at ymyl gorllewinol y dref, ar reilffordd y Cymoedd. Fe’i hagorwyd yng ngwanwyn 1908, a chafodd ei henwi’n wreiddiol yn Beddau Halt, ac yna Cyffordd Halt Aber yn 1926 cyn setlo ar Aber yn 1969.

Arferai’r safle lle mae Caerffili wedi'i feddiannu bellach fod yn gartref i gaer Rufeinig ac mae llawer o arteffactau o’r cyfnod hwn yn cael eu cadw yn amgueddfa’r dref. Mae hyn, ynghyd â’r castell Normanaidd trawiadol a muriau’r dref, yn denu twristiaid sy’n dymuno archwilio hanes cyfoethog Caerffili. Gyda digwyddiadau celfyddydol bywiog, cawsiau wedi’u cynhyrchu’n lleol a bwydydd crefftus eraill, a phobl leol gyfeillgar, mae’r dref yn lle gwych i ymweld â hi.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Aber i faes awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tua awr i gyrraedd Maes Awyr Caerdydd, gan fynd drwy orsaf Caerdydd Canolog.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Aber i ganol tref Caerffili?

  • Drwy ddilyn y B4600, mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Caerffili.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Aber?

  • Mae lle parcio i 128 o geir yng ngorsaf Aber. 
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Aber?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yng ngorsaf Aber.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Aber?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti