Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:18

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi’i lleoli yn nhref Gymreig hyfryd Abercynon yng Nghwm Cynon, agorwyd yr orsaf hon yn 1840 ac mae wedi newid droeon i gyrraedd yr adeilad sy'n sefyll yno heddiw. Mae’r orsaf, sydd wedi’i lleoli mewn cwm coediog trawiadol, yn teimlo filltiroedd o bob man, ac mae’n bell o wreiddiau enwog yr ardal fel cyrchfan ar gyfer taith gyntaf y trên stêm yn ystod gaeaf 1804.

Parhaodd enwogrwydd Abercynon gydag ymweliad gan y British Royal Train ym mis Ebrill 2012. Fel rhan o daith dathlu Jiwbilî Diemwnt Elizabeth II yng Nghymru, rhwystrodd troeon cyflym y rheilffordd y Trên Brenhinol rhag bwrw ymlaen, a bu'n rhaid i'r teithwyr barhau â'u taith ar y ffordd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Abercynon i ganol tref Abercynon?

  • Mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol y dref, ar hyd glannau'r afon.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Abercynon?

  • Mae lle parcio i 157 o geir yng Ngorsaf Abercynon.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Abercynon?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yn yr orsaf hon.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Abercynon?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti