Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf Bae Colwyn yn gwasanaethu tref glan môr hardd o’r un enw, ar arfordir gogleddol Cymru. Cafodd ei hagor yn wreiddiol gan Reilffordd Caer a Chaergybi yn 1848, ac fe’i hailadeiladwyd ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, gyda’r adeilad presennol yn dyddio o 1965.

Gydag ymhell dros filiwn o deithiau bob blwyddyn, dyma’r orsaf brysuraf ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Mae llawer o’r teithwyr hyn yn bobl ar eu gwyliau sy’n dod i ymlacio wrth y môr. Mae’r rheilffordd yn dilyn yr arfordir am filltiroedd lawer, gan roi blas i ymwelwyr o’r traethau gogoneddus sydd gan Ogledd Cymru i’w cynnig. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymweld â'r ardal hyfryd hon, mae gwybod beth i ymweld a ble i fynd bendant yn helpu, felly edrychwch ar y pethau gorau i'w gwneud ym Mae Colwyn.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Bae Colwyn i ganol tref Bae Colwyn?

  • Drwy ddilyn Ffordd yr Orsaf, mae’r daith gerdded o orsaf Bae Colwyn i ganol y dref yn cymryd tua 5 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Bae Colwyn?

  • Mae lle i 76 o geir yng ngorsaf Bae Colwyn.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Bae Colwyn?

  • Gyda Theledu Cylch Cyfyng ar gael, mae lle i 10 beic yng ngorsaf Bae Colwyn.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Bae Colwyn?

  • Toiledau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, gyda dolenni sain, cadeiriau olwyn a rampiau ar gael yn rhwydd
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Bae Colwyn?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti