Submitted by content-admin on Thu, 05/08/2021 - 16:51

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Na
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wyth milltir i’r gogledd o Wrecsam, ar reilffordd y Gororau, mae gorsaf Bwcle yn gwasanaethu tref wledig Bwcle. Fe’i hagorwyd ym mis Mawrth 1890 fel Cyffordd Bwcle, ac fe’i hailenwyd yn 1974 a dyma’r unig orsaf sy’n weddill o dair oedd yn gwasanaethu Bwcle.

Y dref hon yw’r ail fwyaf yn Sir y Fflint, ac mae ei gwreiddiau yn y diwydiannau glo a chrochenwaith, a ddaeth yn bwysicach yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, ac erbyn dechrau’r 1800au, roedd y dref yn gartref i 14 o grochendai. Gyda gwythiennau glo yn gorwedd yn agos at yr wyneb dim ond o dan haen o glai, gweithiodd y ddau ddiwydiant yn dda gyda’i gilydd, ac ehangodd y dref wrth i weithwyr symud i mewn, llawer ohonynt o Iwerddon a Lerpwl.

Mae pobl Bwcle yn cael eu hadnabod am eu hacen unigryw sy’n deillio o’r mewnlifiad o weithwyr o Lerpwl ac Iwerddon, ac maent yn aml yn defnyddio ymadroddion llafar unigryw nad oes llawer o ‘bobl o’r tu allan’ yn eu deall.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Bwcle i ganol y dref?

  • Dilynwch yr A549 o orsaf Bwcle, ac mae’r daith gerdded i ganol y dref yn cymryd tua 20 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Bwcle?

  • Mae lle parcio i 13 o geir yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Bwcle?

  • Mae digon o gyfleusterau â lloches i storio 10 beic yng ngorsaf Bwcle.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Bwcle?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti