Submitted by content-editor on

Neges yr orsaf

Sylwch fod gan y platfformau yn yr orsaf hon lethr ysgafn. Defnyddiwch breciau i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn wrth aros ar y platfform am drên.

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae hon yn un o bedair gorsaf yn wreiddiol, a dyma’r orsaf olaf sydd ar ôl, a oedd wedi’i henwi ar ôl Ysbyty Cyffredinol Castell-nedd yn y gorffennol, ond sydd bellach yn cael ei hadnabod fel Castell-nedd yn unig dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r adeiladau presennol yn dyddio o ddechrau’r 1970au, ac mae olion terfynol Gorsaf Stryd y Bont gerllaw i’w gweld o’r ddau blatfform.

Gyda bron i filiwn o bobl yn dod drwy'r drysau bob blwyddyn, mae gan Orsaf Castell-nedd, yng nghanol y dref farchnad, wasanaethau sy'n rhedeg tua'r gorllewin tuag at Abertawe ac Aberdaugleddau, neu i'r dwyrain i Lundain neu Fanceinion.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Castell-nedd i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd oddeutu awr a chwarter i gyrraedd Maes Awyr Caerdydd ar drên.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Castell-nedd i ganol tref Castell-nedd?

  • Gan gerdded ar Heol Windsor, mae’n cymryd tua 5 munud i gerdded i ganol tref Castell-nedd o'r orsaf.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Castell-nedd?

  • Mae lle parcio i 64 o geir yng Ngorsaf Castell-nedd.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Castell-nedd?

  • Mae gan Orsaf Castell-nedd 8 lle i storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Castell-nedd?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Castell-nedd?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti