Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi ei hagor mor ddiweddar â 1983, Cathays yw’r orsaf agosaf i lawer o adeiladau Prifysgol Caerdydd. Gyda’r Amgueddfa Genedlaethol ac atyniadau eraill gerllaw, mae ei ddau blatfform yn delio â thros filiwn o deithwyr bob blwyddyn, gan gynnwys llawer o fyfyrwyr. Yn un o 20 gorsaf Caerdydd, fe’i hadeiladwyd pan oedd nifer o orsafoedd yn cael eu cau. Mae’n cael ei defnyddio’n aml fel llwybr byr rhwng Ffordd Senghennydd a Phlas y Parc, dros y bont i deithwyr.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Cathays i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’r daith i Faes Awyr Caerdydd yn cymryd tuag awr ac mae’n golygu newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog ar gyfer trên i’r maes awyr.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Cathays i ganol dinas Caerdydd?

  • Mae’r daith i ganol dinas Caerdydd yn cymryd tua 15 munud, drwy Blas y Parc.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Cathays?

  • Nid oes cyfleusterau ar gyfer parcio ceir yng ngorsaf Cathays.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Cathays?

  • Nid oes gan orsaf Cathays unrhyw gyfleusterau storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Cathays?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti