Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu ardaloedd Coryton a Phantmawr yng Nghaerdydd, agorodd yr orsaf am y tro cyntaf yn 1911 fel Coryton Halt, gyda’r ‘Halt’ yn cael ei ollwng yn 1969. Fe’i hadeiladwyd ddechrau’r 1930au, ond ychydig o gyfleusterau sydd gan yr orsaf ranbarthol fach heddiw, ac mae’r un platfform ganddi’n gwasanaethu ychydig dros chwarter miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Mae’r orsaf wedi’i lleoli ger Afon Taf, gyda gwarchodfa natur camlas Sir Forgannwg gerllaw, gan greu man picnic hyfryd yn yr haf a chynnig llonyddwch prin yn ystod misoedd y gaeaf.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Coryton i ganol tref Coryton?

  • Mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Coryton.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Coryton?

  • Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio ceir yng Ngorsaf Coryton.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Coryton?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yng Ngorsaf Coryton.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Coryton?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti