Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Overview 

Yn nhref hyfryd Dinbych-y-pysgod yn Sir Benfro, mae’r orsaf yn agos at ganol y dref a’i hatyniadau gwych, gan gynnwys yr oriel gelf a’r castell.

Gan ddechrau ar ei waith yn 1863, mae llawer o ysblander Fictoraidd gwreiddiol gorsaf reilffordd restredig Gradd II Dinbych-y-pysgod yn dal yno i’w weld. Mae’r canopïau haearn bwrw yn edrych cystal heddiw ag yr oeddent yn 1871 pan gawsant eu gosod, ac mae'r waliau wedi’u gwneud o gerrig rhagorol Caerfaddon, wedi goroesi aer hallt y môr. Mae’r bont i deithwyr sy’n cysylltu’r ddau blatfform yn ychwanegiad mwy newydd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Dinbych-y-pysgod i ganol y dref?

  • P’un ai a ydych chi’n dewis cerdded ar hyd Stryd Warren neu Stryd Harding, byddwch yn cyrraedd canol Dinbych-y-pysgod mewn tua 4 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Dinbych-y-pysgod?

  • Mae lle i barcio 81 car yng ngorsaf Dinbych-y-pysgod.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Dinbych-y-pysgod?

  • Nid oes lle i storio beiciau yng ngorsaf Dinbych-y-pysgod.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Dinbych-y-pysgod?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – mae rampiau a dolenni sain ar gael yn yr orsaf
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Dinbych-y-pysgod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti