Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Porthladd
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae tref Doc Penfro yn Sir Benfro yn cael ei gwasanaethu gan yr orsaf o’r un enw, a agorwyd yn 1864. Roedd hen Ddoc y Llynges Frenhinol yn gysgod dros y dref bysgota fechan, ac mae llawer o’i adeiladau gwreiddiol ar hyd yr arfordir o hyd.

Mae’r orsaf ei hun yn hyfryd, wedi’i hadeiladu o garreg leol, gyda rhan o’r prif adeilad yn ffurfio The Station Inn, tafarn cwrw iawn boblogaidd. Gyda bron i 50,000 o ymwelwyr yn cyrraedd ac yn gadael bob blwyddyn, mae gan dref Doc Penfro nifer o siopau bwtîc annibynnol, ochr yn ochr â’r siopau stryd fawr arferol, ac mae’n lle da i gael pryd o fwyd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Doc Penfro i ganol tref Doc Penfro?

  • Gan gerdded ar Dimond Street, mae’n cymryd tua phum munud i gyrraedd canol y dref o'r orsaf.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Doc Penfro?

  • Mae digon o lefydd parcio ar gyfer 20 car yng Ngorsaf Doc Penfro.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Doc Penfro?

  • Mae lle i storio 10 beic yn yr orsaf.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Doc Penfro?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael.
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti