Submitted by content-editor on

Neges yr orsaf

Ar hyn o bryd mae'r arosfannau bysiau newydd yn Heol Caerdydd (yn hytrach na maes parcio'r orsaf). Tuag at Radur: ochr yr orsaf. Tuag at Drefforest: ochr arall. 

O ddydd Llun 17 Ebrill 2023, hyd nes y clywir yn wahanol, bydd maes parcio'r orsaf ar gau dros dro oherwydd gwaith trawsnewid y Metro.Defnyddiwch y maes parcio sydd wedi'i leoli ar Ffordd Moy, sydd tua 5 munud ar droed i ffwrdd.

Mae Ffordd Bleddyn, Ffynnon Taf ar gau ar hyn o bryd fel bod modd gwneud rhan o'r gwaith ar gyfer Metro De Cymru.Mae gwyriadau dros dro ar ffyrdd lleol, llwybrau beicio a llwybrau troed.Os ydych chi'n gyrru, cerdded neu feicio i'r orsaf, gwiriwch sut y bydd eich taith yn cael ei heffeithio a chynlluniwch ymlaen llaw.Ewch i tfw.wales/ffordd-bleddyn am ragor o wybodaeth.

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu pentref Ffynnon Taf, agorwyd yr orsaf o’r un enw yn 1863, ac mae ei dau blatfform yn gwasanaethu dros draean o filiwn o deithwyr bob blwyddyn, gyda llawer o’r rhain yn gymudwyr sy’n teithio i Gaerdydd. Cafodd ei hadnabod yn wreiddiol fel Walnut Tree Junction, ac fe’i hailenwyd yn Ffynnon Taf yn 1900.

Mae pentref Ffynnon Taf, sy’n gorwedd i’r gogledd o Gaerdydd, yn cael ei alw’n Borth i’r Cymoedd gan bobl leol, a dyma leoliad yr unig ffynnon thermol yng Nghymru. Gyda thymheredd cyfartalog o 21.6°C, mae’r ffynnon yn cael ei hystyried yn safle ysbrydol gan rai, gyda llawer yn ymweld o bell.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Ffynnon Taf i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i deithio ar drên o’r orsaf i Faes Awyr Caerdydd.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Ffynnon Taf i ganol pentref Ffynnon Taf?

  • Mae’n cymryd tua phum munud i gerdded ar hyd Ffordd Caerdydd i ganol y pentref.

 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Mae lle i 88 o geir yng Ngorsaf Ffynnon Taf.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Mae lle i storio 8 beic yn yr orsaf.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti