Submitted by content-editor on Sun, 28/02/2021 - 13:25

Station message

The rail replacement bus stops are currently in Cardiff Road (instead of the station car park). Towards Radyr: station side. Towards Trefforest: opposite side. 

From Monday 17 April 2023, until further notice, the station car park will be temporarily closed to due to Metro transformation work. Please use the car park located on Moy Road, located approximately 5 minutes walk away.

Ffordd Bleddyn, Taff's Well is currently closed so that part of the work for the South Wales Metro can be carried out.  There are temporary diversions on local roads, cycle paths and footpaths.  If you're driving, walking or cycling to the station, check how your journey will be affected and plan ahead.  Visit tfw.wales/ffordd-bleddyn for further information.

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu pentref Ffynnon Taf, agorwyd yr orsaf o’r un enw yn 1863, ac mae ei dau blatfform yn gwasanaethu dros draean o filiwn o deithwyr bob blwyddyn, gyda llawer o’r rhain yn gymudwyr sy’n teithio i Gaerdydd. Cafodd ei hadnabod yn wreiddiol fel Walnut Tree Junction, ac fe’i hailenwyd yn Ffynnon Taf yn 1900.

Mae pentref Ffynnon Taf, sy’n gorwedd i’r gogledd o Gaerdydd, yn cael ei alw’n Borth i’r Cymoedd gan bobl leol, a dyma leoliad yr unig ffynnon thermol yng Nghymru. Gyda thymheredd cyfartalog o 21.6°C, mae’r ffynnon yn cael ei hystyried yn safle ysbrydol gan rai, gyda llawer yn ymweld o bell.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Ffynnon Taf i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i deithio ar drên o’r orsaf i Faes Awyr Caerdydd.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Ffynnon Taf i ganol pentref Ffynnon Taf?

  • Mae’n cymryd tua phum munud i gerdded ar hyd Ffordd Caerdydd i ganol y pentref.

 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Mae lle i 88 o geir yng Ngorsaf Ffynnon Taf.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Mae lle i storio 8 beic yn yr orsaf.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Ffynnon Taf?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti