Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae Gobowen yn bentref hyfryd yn Swydd Amwythig, sydd tua hanner ffordd rhwng trefi Amwythig a Chroesoswallt. Fe’i sefydlwyd yn yr 11eg ganrif, ac mae ei enw yn deillio o hen air Cymreig sy’n golygu “bryn y buchod.” Mae Gobowen yn gartref i ambell dirnod nodedig, gan gynnwys Eglwys y Santes Fair o’r 12fed ganrif a Neuadd Gobowen o’r 17eg ganrif.

Agorwyd gorsaf Gobowen, yng nghanol y pentref, ym 1849 ac mae wedi cael statws adeilad rhestredig Gradd II yn sgil ei manylion pensaernïol hyfryd. Wedi’i ddylunio mewn arddull Eidalaidd, gyda thwr bach a stwco gwyn yn ei wynebu, mae adeilad yr orsaf ei hun bellach yn gartref preifat, er bod yr orsaf yn dal i ddarparu gwasanaeth rheolaidd.

Gyda Threnau Virgin, mae’r trenau tua’r gorllewin yn rhedeg i Euston Llundain a Crewe a’r llwybrau tua’r dwyrain yn mynd i Gaergybi, Piccadilly Manceinion a Lime Street Lerpwl.

Mae gan yr orsaf faes parcio bach a dau blatfform, ac mae pob un yn ddigon hir ar gyfer dau drên. Nid oes swyddfa docynnau nac ystafell aros, ond mae llochesi ar y ddau blatfform. Mae mynediad heb risiau ar gael i’r ddau blatfform o’r stryd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Gobowen i ganol pentref Gobowen?

  • Mae’r orsaf yng nghanol y pentref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Gobowen?

  • Mae lle parcio i 70 o geir yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Gobowen?

  • Mae lle i 10 beic yng ngorsaf Gobowen, gyda rhai dan loches.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Gobowen?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael hefyd
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Gobowen?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti