Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Llogi Beiciau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Ar Reilffordd Rhymni, mae Gorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan yn gwasanaethu ardal y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, ynghyd â Gorsaf Lefel Isel y Mynydd Bychan. Wedi’i hagor yn 1915, mae’r ddau blatfform yn gwasanaethu bron i hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Mae’r Mynydd Bychan i’r gogledd o Gaerdydd ac fe’i gwelir fel ardal gefnog iawn. Mae’r tai Fictoraidd mawr, ar wahân, sydd â gerddi cysgodol o’u cwmpas, yn wynebu ffyrdd llydan a choediog. Yng nghanol y Mynydd Bychan mae Parc y Mynydd Bychan, sy’n 100 erw, y cyfan sy’n weddill o’r cefn gwlad agored a arferai orchuddio’r ardal yma. Mae’n lle hyfryd ar gyfer diwrnod allan gyda’r teulu, i fwynhau taith gerdded neu gael picnic.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd bron i awr i deithio ar drên o’r orsaf i Faes Awyr Caerdydd.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan i ganol tref y Mynydd Bychan?

  • Dim ond dau funud mae’n ei gymryd o'r orsaf i gyrraedd canol y Mynydd Bychan.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan?

  • Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio ceir yng Ngorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan?

  • Nid oes gan yr orsaf gyfleusterau storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau mewn rhan o'r orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti