Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae Gorsaf Llanisien yn gwasanaethu maestrefi Llanisien a Llys-faen, sydd yng Ngogledd Caerdydd. Caiff ei alw yn gartref i swyddfeydd treth, sef un o’r adeiladau uchaf yng ngogledd Caerdydd, cyn i Gyllid a Thollau EM symud i ganol y dref.

Mae’r orsaf, a agorwyd yn 1871, yn rhan o rwydwaith Rheilffordd y Cymoedd, ac mae dros 200,000 o deithwyr yn ei defnyddio bob blwyddyn.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Llanisien i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’r daith ar y trên i Faes Awyr Caerdydd o Orsaf Llanisien yn cymryd tuag awr a hanner.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Llanisien i ganol dinas Caerdydd?

  • Drwy gerdded ar Station Road, mae’r daith gerdded o’r orsaf i’r ganolfan siopa yn Llanisien yn cymryd tua phum munud.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Llanisien?

  • Mae lle parcio i 42 o geir yng Ngorsaf Llanisien.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Llanisien?

  • Nid oes cyfleusterau ar gyfer storio beiciau yng Ngorsaf Llanisien.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Llanisien?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti