Submitted by content-admin on Fri, 13/08/2021 - 14:37

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Na
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg 

Ger Caerdydd, mae gorsaf Parc Ninian yn gwasanaethu maestrefi hardd Lecwydd a De Treganna. Agorwyd yr orsaf bresennol i deithwyr yn 1987, ond adeiladwyd yr orsaf wreiddiol yn 1912, gan gau i wasanaethau rheolaidd ddiwedd y 1930au.  Dim ond pum munud o waith cerdded o Stadiwm Dinas Caerdydd, roedd yr orsaf yn cael ei defnyddio pryd bynnag roedd gemau pêl-droed yn cael eu chwarae. Fodd bynnag, ers 2011, pryd bynnag mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn chwarae, nid yw’r trenau’n rhedeg gan nad yw’r platfform yn gallu ymdopi â nifer fawr o deithwyr.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Parc Ninian i faes awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd ychydig dros awr i fynd o orsaf Parc Ninian i faes awyr Caerdydd. O Barc Jiwbili, daliwch y trên yn syth i’r maes awyr.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Parc Ninian i ganol dinas Caerdydd?

  • Drwy fynd ar hyd Heol Parc Ninian, mae’r daith i ganol dinas Caerdydd yn cymryd tua 20 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Parc Ninian?

  • Nid oes cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Parc Ninian.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Parc Ninian?

  • Mae lle cysgodol i storio 4 beic yng ngorsaf Parc Ninian.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Parc Ninian?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Parc Ninian?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti