Submitted by content-admin on Fri, 13/08/2021 - 16:11

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Fe’i hagorwyd yn 1878, a’i hadeiladu ar gyfer Rheilffordd Caerdydd, Penarth a Chyffordd y Barri, ac mae gorsaf Penarth yn delio â dros hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn. Gan wasanaethu tref Penarth, bedair milltir i’r de o Gaerdydd, ailadeiladwyd yr orsaf yn 1984, gyda llawer o’r adeiladau gwreiddiol yn cael eu newid, gyda Gwesty’r Railway gerllaw yn rhoi’r gorau i fod yn llety ac yn dod yn un o dafarndai mwyaf poblogaidd y dref.

Mae Penarth yn cael ei hadnabod fel ‘yr ardd ger y môr’, ac mae’n denu nifer fawr o bobl ar eu gwyliau gyda’i thraethau hardd a’i phier Fictoraidd trawiadol.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Penarth i faes awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd llai nag awr ar y trên i deithio’r 11 milltir o orsaf Penarth i Faes Awyr Caerdydd.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Penarth i ganol tref Penarth?

  • Drwy ddilyn Stanwell Road, mae’r daith gerdded o orsaf Penarth i ganol y dref yn cymryd tua 2 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Penarth?

  • Mae lle parcio i 15 o geir yng ngorsaf Penarth.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Penarth?

  • Mae digon o gyfleusterau i storio hyd at 10 beic yng ngorsaf Penarth, gyda theledu cylch cyfyng a lle storio cysgodol ar gael.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Penarth?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti