Submitted by content-editor on

Neges yr orsaf

Swyddfa docynnau ar gau dros dro

Mae'r swyddfa docynnau ar gau dros dro. Defnyddiwch swyddfa docynnau Caerffili

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae hen gymuned lofaol Pengam yn cael ei gwasanaethu gan yr orsaf fach hon ar rwydwaith Cledrau'r Cymoedd sy’n rhedeg drwy Dde Cymru. Cafodd ei hagor yn 1858, ac mae’n prosesu bron i hanner miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn ac yn gweld hyd at ddeg trên bob awr.

Roedd gan y pentref ddau bwll glo gweithredol ar un adeg, gyda dros 600 o ddynion yn cael eu cyflogi; fodd bynnag, oherwydd y perygl o lifogydd, caeodd y pyllau glo ddiwedd y 1950au, ond parhaodd yr orsaf i wasanaethu teithwyr.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pengam i ganol tref Pengam?

  • Gan groesi Cardiff Road, mae’r daith yn cymryd tua phum munud o’r orsaf i ganol pentref Pengam.

 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng Ngorsaf Pengam?

  • Mae maes parcio 24 awr ar gael yng Ngorsaf Pengam.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pengam?

  • Nid oes unrhyw gyfleusterau parcio beiciau yng Ngorsaf Pengam.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pengam?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Pengam?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti