Submitted by content-admin on

Station facilities

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf Pont Penarlâg yn gwasanaethu tref Shotton yn Sir y Fflint, ac mae wedi'i lleoli ar lwybr y Gororau. Cafodd ei hagor ym mis Medi 1924 wrth ymyl y gwaith dur lleol, a oedd yn cadw’r trenau’n brysur nes i’r gwaith gau, gan wneud 6,000 o staff yn ddi-waith yn 1980.

Mae Pont Penarlâg, a roddodd ei henw i’r orsaf, yn croesi Afon Dyfrdwy, ac fe’i hagorwyd gan Reilffordd Manceinion, Sheffield a Swydd Lincoln yn 1889. Y strwythur rhestredig Gradd II hwn oedd pont siglen fwyaf y DU pan gafodd ei hadeiladu, gan ganiatáu i gychod gludo nwyddau i lawr yr afon heb fynd yn sownd. Cafodd Pont Penarlâg ei hadfer yn sylweddol yn 2010, gan sicrhau ei bod yn parhau yn rhan bwysig o’r llwybrau trafnidiaeth lleol.

Tyfodd tref hyfryd Shotton, ychydig i’r gorllewin o Gaer, o gwmpas y diwydiannau glo a dur ac mae’n un o’r ychydig lefydd yn y wlad sydd heb enw Cymraeg.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Pont Penarlâg i ganol tref Shotton?

  • Drwy ddilyn Millennium Greenway Caer, mae’r llwybr yn mynd â chi ar draws Afon Dyfrdwy ac yn cymryd tua 10 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Pont Penarlâg?

  • Nid oes cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Penarlâg.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Pont Penarlâg?

  • Nid oes gan orsaf Penarlâg unrhyw gyfleusterau i storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Pont Penarlâg?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti