Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae’r golygfeydd wrth i drenau gyrraedd Gorsaf Pontypridd yn drawiadol, gydag ehangder Afon Taf i’w gweld wrth gyrraedd y dref. Agorwyd yr orsaf yn 1840 ac mae wedi cael ei hailadeiladu’n sylweddol, a’r diweddaraf yn 2015 oedd y mwyaf. Cafodd yr orsaf gyfan ei moderneiddio, gan adfer llawer o’r gwaith brics teracota coch gwreiddiol mewn modd sensitif. Gyda chyfanswm gwariant o £200 miliwn, cafodd yr ardal ei hadfywio, gan roi hwb i deithio ar drenau drwy Gaerdydd a thu hwnt.

Yn 2019, cafodd yr orsaf hwb ar ffurf murluniau gan yr artist stryd cyfoes Lionel Stanhope. Yn 30 troedfedd wrth 12 troedfedd, cafodd y gwaith celf trawiadol ganmoliaeth gan bawb, ac fe ychwanegodd yn sicr at y prosiect adfywio.

 

Ewch ar daith rithiol o amgylch ein gorsafoedd

Taith rithiol o orsaf Bontypridd

Gallwch weld holl deithiau 3D gorsafoedd TrC yma a dysgu sut maen nhw gweithio.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Pontypridd i ganol tref Pontypridd?

  • Drwy gerdded ar hyd Heol Sardis, mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Pontypridd.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Pontypridd?

  • Mae lle parcio i 6 o geir yng Ngorsaf Pontypridd.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Pontypridd?

  • Mae gan Orsaf Pontypridd 10 lle i storio beiciau ar y platfformau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Pontypridd?

  • Toiledau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Pontypridd?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti