Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:23

Station message

Temporary removal of step free access

From Monday 25th April, the Platform 1 footbridge will be removed to allow for the new bus and rail interchange work.

Step free access between platforms and the Syphon Street car park will not be available during the work. 

Please use the accessible diversion which is approximately 0.3 miles. 

Alternatively, travel to either Pontypridd or Dinas Rhondda station, where step free access is available. 

The work will take approximately 12 months to complete and will include a new accessible lift.

Sorry for the inconvenience caused. 

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi’i lleoli ar reilffordd y Rhondda, Gorsaf y Porth yw’r ail orsaf i wasanaethu tref Porth. Cafodd yr adeilad cyntaf, a adeiladwyd yn 1861, ei ddisodli gan yr adeilad presennol yn 1876. Ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r orsaf wedi cael buddsoddiad gan brosiect y Metro er mwyn gwella’r cyfleusterau presennol, gan gynnwys cynyddu nifer y llefydd parcio ceir.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf y Porth i ganol tref y Porth?

  • Mae’n daith gerdded 2 funud, drwy Ffordd y Gogledd, o Orsaf y Porth i ganol y dref.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf y Porth?

  • Mae lle parcio i 73 o geir yng Ngorsaf y Porth.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf y Porth?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yng Ngorsaf y Porth.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf y Porth?

  • Ffonau arian a chardiau

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael

 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf y Porth?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti