Submitted by content-editor on

Neges yr orsaf

Mae'r swyddfa docynnau ar gau dros dro. Mae'r swyddfa docynnau agosaf yng ngorsaf Pontypridd.

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd
 • Gorsaf ar gau ar gyfer gwaith peirianneg
  • Mae’r orsaf hon ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith peirianneg a bydd yn parhau i fod ar gau hyd nes y daw y gwaith peirianneg i ben.

  • Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 • Swyddfa docynnau hon wedi cau dros dro
  • Mae'r swyddfa docynnau hon wedi cau dros dro o ddydd Llun 21 Awst oherwydd y gwaith trawsnewid Metro sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yn yr orsaf.

  • Defnyddiwch y pelrlant tocynnau neu lawrlwythwch ap TrC.

  • Os oes gennych gwestlynau am Gerdyn Rheilffordd Rhondda, ymwelwch â swyddfa docynnau Pontypridd.

  • Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

 

Trosolwg

Wedi’i lleoli ar reilffordd y Rhondda, Gorsaf y Porth yw’r ail orsaf i wasanaethu tref Porth. Cafodd yr adeilad cyntaf, a adeiladwyd yn 1861, ei ddisodli gan yr adeilad presennol yn 1876. Ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r orsaf wedi cael buddsoddiad gan brosiect y Metro er mwyn gwella’r cyfleusterau presennol, gan gynnwys cynyddu nifer y llefydd parcio ceir.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf y Porth i ganol tref y Porth?

  • Mae’n daith gerdded 2 funud, drwy Ffordd y Gogledd, o Orsaf y Porth i ganol y dref.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf y Porth?

  • Mae lle parcio i 73 o geir yng Ngorsaf y Porth.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf y Porth?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yng Ngorsaf y Porth.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf y Porth?

  • Ffonau arian a chardiau

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael

 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf y Porth?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti