Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi’i hagor yn 1848, a’i dylunio gan fab brenin y rheilffyrdd, George Stephenson, mae Gorsaf Prestatyn ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Gan ddod â ffyniant i’r ardal, heidiodd ymwelwyr i’r dref glan môr. Mae’r orsaf wedi cael cyfres o waith uwchraddio dros y blynyddoedd, gyda’r gwaith ailfodelu diweddaraf yn cael ei wneud yn 2012. Mae platfformau newydd, adeiladau wedi’u hailgynllunio, a system signalau well, yn gwneud y broses o ddelio â thraean o filiwn o deithwyr bob blwyddyn yn waith syml.

Mae gan Brestatyn ddigon i'w gynnig i'r rhai sy’n dod am daith undydd - atyniadau fel y traeth gogoneddus, treftadaeth gyfoethog, a cherdded ar hyd yr arfordir hardd a garw.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Prestatyn i ganol tref Prestatyn?
  • Drwy gerdded ar Ffordd y Bont, mae’r daith gerdded o’r orsaf i ganol tref Prestatyn yn cymryd tua phum munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Prestatyn?
  • Mae lle parcio i 25 o geir yng Ngorsaf Prestatyn.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Prestatyn?
  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yn yr orsaf hon.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Prestatyn?
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Prestatyn?
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti