Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu ardal Caerdydd gyda’r un enw, mae Gorsaf Radur yn agos at Afon Taf, sy’n rhedeg drwy’r parc gwledig trawiadol. Agorwyd yr orsaf yn 1883, ac mae’r tri phlatfform yn gweld dros hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

A hithau'n cludo glo o’r ardal yn wreiddiol, gyda dirywiad y diwydiant collodd yr orsaf yn raddol y pedair llinell oedd yn teithio drwyddi. Fodd bynnag, mae nawr yn orsaf brysur i gymudwyr gyda threnau bob deng munud i Gaerdydd, sy’n cymryd ychydig dros 15 munud i gyrraedd Caerdydd Canolog.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Radur i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i gyrraedd Maes Awyr Caerdydd o Orsaf Radur.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Radur i ganol tref Radur?

  • Mae’n cymryd tua deg munud i gerdded i ganol tref Radur, drwy Heol Isaf, o’r orsaf.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Radur?

  • Mae lle parcio i 128 o geir yng Ngorsaf Radur.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Radur?

  • Mae gan Orsaf Radur le i storio 10 beic.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Radur?

  • Toiledau
  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Radur?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti