Submitted by content-admin on Tue, 17/08/2021 - 11:33

Station facilities

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

A hithau y tu mewn i ffin Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae gorsaf Saundersfoot yn gwasanaethu pentref hudolus o’r un enw sydd ddim ond milltir o Lwybr yr Arfordir – llwybr poblogaidd ymysg cerddwyr.

Mae pentref Saundersfoot yn rhannu traethau gyda’i gymydog mwy, Dinbych-y-pysgod, ac wedi tyfu o amgylch yr harbwr oedd yn allforio glo a mwyn haearn wedi'i gloddio yn lleol. Pan ddaeth y diwydiant i ben ar ddechrau’r 1900au, daeth twristiaeth yn brif ffynhonnell incwm, gyda phobl ar wyliau’n mwynhau lletygarwch Saundersfoot a cherddwyr wrth eu boddau yn crwydro’r cefn gwlad godidog. Mae’r harbwr yn gartref i gychod pleser, llawer ohonynt yn cynnig teithiau o amgylch arfordir hardd Sir Benfro.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Saundersfoot i ganol y pentref?

  • Drwy ddilyn y B4316, mae’r daith gerdded o orsaf Saundersfoot i ganol y pentref yn cymryd tua 20 munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Saundersfoot?

  • Does dim cyfleusterau parcio ceir yng ngorsaf Saundersfoot.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Saundersfoot?

  • Nid oes gan orsaf Saundersfoot unrhyw gyfleusterau ar gyfer storio beic.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Saundersfoot?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Saundersfoot?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti