Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae Trefforest hefyd yn cael ei hadnabod fel Treforest, ond y fersiwn Gymraeg sydd fwyaf cywir. Gan wasanaethu’r pentref o’r un enw, mae’r orsaf yma ar Reilffordd Merthyr, i’r gogledd o Gaerdydd. Mae llawer o’r 1 miliwn o deithwyr sy’n defnyddio’r ddau blatfform yn fyfyrwyr o gampws Trefforest Prifysgol De Cymru.

Agorwyd yn wreiddiol yn 1847 fel Treforest, ychwanegwyd yr ‘f’ ychwanegol at yr enw ym mis Mai 1980. Byddai gweithwyr yn y gwaith tunplat cyfagos yn dod i’r ardal ar y rheilffordd, ac fe wnaeth eu harian ac arian y diwydiant tunplat alluogi’r ardal i ffynnu. Yn 1936, agorodd Ystad Fasnachu Trefforest, gan annog hyd yn oed mwy o fusnesau i sefydlu canolfan yma. Ond yr hyn sy'n gwneud y pentref yn fwyaf enwog yw mai yma oedd man geni’r canwr enwog, Syr Tom Jones, ar 7 Mehefin 1940.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Trefforest i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tuag awr a hanner i deithio o Orsaf Trefforest i Faes Awyr Caerdydd ar y trên.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Trefforest i ganol tref Trefforest?

  • Mae’n cymryd tua 15 munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Trefforest.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Trefforest?

  • Mae lle i 112 o geir yn yr orsaf.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Trefforest?

  • Ffonau arian a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Trefforest?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti