Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Chwe milltir i’r de o Gaerdydd, mae pentrefan Tregatwg yn cael ei wasanaethu gan yr orsaf hon. Cafodd ei hagor yn ystod gaeaf 1888, ac mae hefyd yn cynnwys Palmerstown, lle gallwch weld y dociau yn y Barri, a’r orsaf bŵer gerllaw.

Gyda bron i draean o filiwn o deithwyr bob blwyddyn, mae’r orsaf hon yn eithriadol o brysur am ei maint.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Tregatwg i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae’n cymryd tua 30 munud i deithio ar drên o Orsaf Tregatwg i Faes Awyr Caerdydd.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Tregatwg i Dregatwg?

  • Dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd i deithio’r pellter byr o’r orsaf i Dregatwg.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Tregatwg?

  • Mae lle parcio i 31 o geir yng Ngorsaf Tregatwg.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Tregatwg?

  • Mae lle i storio 2 beic yn yr orsaf

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Tregatwg?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti